Aktualność Miasto Wydarzenia

300 plus. Można już osobiście składać wnioski o wyprawkę szkolną

Od 1 sierpnia będzie można osobiście złożyć wniosek o 300 plus. W województwie lubuskim wnioski na wyprawkę dla dzieci złożymy tradycyjnie.

300 plus czyli świadczenie Dobry Start

Rząd przygotował kolejne świadczenie. Tym razem chodzi o Dobry Start, potocznie nazywany 300 plus, dzięki któremu można otrzymać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Świadczenie to wydawane jest raz w roku i dostanie je każdy niezależnie od wysokości dochodu.

Uczniowie objęci programem 300 plus

Programem objęty jest każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki – nie ukończył 20 lat oraz 24 lat jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Więcej o pomocy finansowej Dobry Start na stronie urzędowej

gdzie otrzymać 300 plus w Nowej Soli

Gdzie składać wnioski?

Dofinansowanie na wyprawkę szkolną będzie można złożyć osobiście w tych samych instytucjach, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

W Nowej Soli świadczenie 300 plus będzie można złożyć w:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Muzealna 46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Moniuszki 3

Kożuchów:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 40

Nowe Miasteczko:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 22-Lipca 18

Otyń:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu
ul. Kochanowskiego 8a
Niedoradz

Bytom Odrzański:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1

Trzeba pamiętać, że w przypadku wniosków złożonych w lipcu (drogą elektroniczną) i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Na złożenie wniosku o 300 plus jest czas do 30 listopada.


Przeczytaj również: 75 darmowych miejsc dla dzieci w Nibylandii
Przeczytaj również: Kiedy zakończy się inwestycja przy dworcu w Nowej Soli?Tagi
Czytaj więcej