Aktualność Porady

70% lubuskich firm zwiększa zatrudnienie

Jak wynika z Lokalnego Raportu Płacowego, firmy w województwie lubuskim chcą zwiększać zatrudnienie i płace.

Lokalny Raport Płacowy to coroczne badanie przeprowadzane przez Audit Doradztwo Personalne już od 12 lat. Dokument pokazuje, że prognozy odnośnie rynku pracy sprzed kilku lat były trafne i powoli się spełniają. Zwiększa się popyt na pracowników, który silnie oddziałuje na wynagrodzenia i systemy motywacyjne dla zatrudnionych. Jednocześnie firmy świetnie prosperują i dążą do rozwijania swojej działalności.

Według raportu, blisko 70% firm z naszego regionu planuje zwiększyć zatrudnienie. Pozostałe 30% spodziewa się utrzymania dotychczasowego zatrudnienia. Oznacza to, że żadna z ankietowanych firm nie zamierza zwalniać pracowników. Warto dodać, że w ubiegłym roku odsetek przedsiębiorstw, planujących redukcję etatów wyniósł 8%.

W większości badanych stanowisk odnotowano także wzrost wynagrodzeń. Na pierwszym miejscu pod tym względem znalazła się branża produkcji i utrzymania ruchu – płace wzrosły tutaj średnio o 10,13%. Wynagrodzenia w pozostałych branżach były wyższe o 5,4% do 9,82%. Największa dynamika wzrostu wynagrodzeń objęła pracowników szeregowych wykwalifikowanych (11,47%). Pracownicy niewykwalifikowani otrzymali podwyżki rzędu 9,29%.


Tagi
Czytaj więcej