Aktualność

71% Polaków nie chce zmieniać pracy. To skutek wojny.

Wojna w Ukrainie wpływa na wiele aspektów życia Polaków. Oprócz dużej chęci niesienia pomocy poszkodowanym, myślimy także o sobie i swojej sytuacji. Aż 71% Polaków deklaruje, że nie zdecyduje się na zmianę pracy w najbliższym czasie.

Wojna w Ukrainie wpływa na nastroje w Polsce

Według statystyk Agencji ONZ ds. uchodźców, z Ukrainy przed wojną uciekło 4 miliony obywateli. Ponad połowa z nich dotarła do Polski. Według szacunków Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, około 1 200 000 Ukraińców zostało w naszym kraju, reszta rusza na zachód Europy.

Jak wojna w kraju naszego sąsiada wpływa na polskie nastroje? Mimo ogromnej mobilizacji i chęci niesienia pomocy, Polacy odczuwają także duży niepokój. Abstrahując od tego, czy wkroczenie wojsk rosyjskich jest do Polski możliwe, zaczynamy się zastanawiać nad swoim bezpieczeństwem – nie tylko tym osobistym, ale także finansowym. Jak wskazuje Anna Kwiatkowska z Nationale-Nederlanden, nie możemy się dziwić, że aż 71% Polaków deklaruje, że nie zdecydowałoby się teraz na zmianę pracodawcy.

„Tocząca się za wschodnią granicą wojna to sytuacja, która również wśród Polaków budzi obawy o bezpieczeństwo – nie tylko osobiste, ale także to finansowe. Wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak może zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Utrzymanie miejsca pracy, a co za tym idzie stałego źródła dochodu, wydaje się więc pierwszym działaniem w tym zakresie”

Anna Kwiatkowska, Nationale-Nederlanden

źródło: Polska Agencja Prasowa


Przeczytaj również: Rynek pracownika? Bezrobocie na stałym poziomie.


Zmieniać pracę czy nie?

Według wyników sondażu przeprowadzonego przez Nationale-Nedarlanden, 84% Polaków uważa, że wojna w Ukrainie wpłynie na rodzimy rynek pracy. Zmiany na rynku pracy dotyczą nie tylko lęku o przyszłość i mniejszej intensywności w poszukiwaniach nowych pracodawców, ale także pojawienia się nowych pracowników. Z najnowszych danych (30.03.2022 r.) wynika, że w Polsce pracę podjęło ponad 21 tysięcy osób z Ukrainy – 76% z nich to kobiety. Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 900 osób zarejestrowało się jako poszukujące pracy, a około 8 tysięcy deklaruje chęć skorzystania z aktywizacji zawodowej.

W zeszłorocznym badaniu Nationale-Nederlanden 63% Polaków wskazało, że chętnie zdecyduje się na zmianę pracy. Głównym argumentem przemawiającym za poszukiwaniami lepszego pracodawcy jest oczywiście najwyższa od 21 lat inflacja oraz rosnące stopy procentowe kredytów hipotecznych. 40% deklarowało zmianę pracy na miejsce, w którym można się nieustannie rozwijać. Jedna trzecia chętnie zmieniłaby pracę, gdyby nowy pracodawca oferował lepsze warunki finansowe.

*Badanie Nationale-Nederlanden zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 11-12 marca 2022 r. W ramach badania ilościowego zrealizowano wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej grupie 1100 dorosłych Polaków.

Tagi
Czytaj więcej