Aktualność

Jak wyglądało bezrobocie w województwie lubuskim w czerwcu?

W czerwcu zarejestrowało się w naszym województwie kolejnych 365 bezrobotnych. To mniej niż w zeszłym miesiącu.

Wzrost bezrobocia o 1,6%

Według statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w czerwcu bezrobocie w województwie lubuskim wzrosło o 1,6%. Dane te są dużo niższe niż dane z maja, kiedy to do powiatowych urzędów pracy zgłosiło się 1554 bezrobotnych, co dało wzrost o 7,6%. W ubiegłym miesiącu w grupie bezrobotnych znalazło się 127 kobiet i 238 mężczyzn. W końcówce maja 2020 roku zanotowano 23 165 bezrobotnych, w tym 13 097 kobiet (56,5% ogółu bezrobotnych).

W stosunku do maja 2019 r. liczba bezrobotnych była większa o 2954 osoby (o 14,6%). Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 1417 osób było już zatrudnionych. 135 osób nie podjęło wcześniej żadnej pracy.


Przeczytaj również: Staż z urzędu pracy – co musisz wiedzieć?


Gdzie odnotowano największy wzrost?

Zgodnie z dostępnymi statystykami, największy wzrost bezrobocia odnotowano w powiecie zielonogórskim (144 osoby) i gorzowskim (119 osób). Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w pięciu powiatach, największy w powiecie międzyrzeckim.

Miejsca pracy czekają

W powiatowych jednostkach są wolne 4042 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. To o 1013 więcej niż w maju 2020 roku.


Tagi
Czytaj więcej