Aktualność

Bezrobocie w grudniu 2019 roku w Lubuskiem

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze opublikował raport dotyczący liczby osób bezrobotnych w grudniu 2019 roku. Według statystyk, bezrobocie wzrosło.

Jak wyglądało bezrobocie w grudniu 2019?

W grudniu odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych w województwie lubuskim. Liczba bezrobotnych na koniec listopada wyniosła 17 914 osób, natomiast na koniec grudnia w PUP było zarejestrowanych o 585 osób więcej, czyli 18 499 bezrobotnych. Liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 261, natomiast wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano wzrost o 324 osoby. W stosunku do grudnia 2018 r. mamy bezrobotnych mniej o 3702 osoby, czyli o 16,7 %.

W grudniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się w trzynastu powiatach województwa lubuskiego. Największy wzrost odnotowano w powiatach: żarskim – o 96 osób, strzelecko – drezdeneckim – o 83 osoby, wschowskim – o 65 osób. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w powiecie zielonogórskim (grodzkim) – o 15 osób.

W grudniu powiatowe urzędy pracy dysponowały 2235 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 945 mniej niż w miesiącu poprzednim i o 941 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Przeczytaj również: Styczniowe oferty pracy z Nowej Soli


Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Tagi
Czytaj więcej