Aktualność

Bezrobocie w grudniu 2020 r. w Lubuskiem

Jak wyglądał ostatni miesiąc 2020 roku pod względem bezrobocia? Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba osób bezrobotnych ogółem wyniosła 23672 osób. Zobacz grudniowe dane.

W grudniu więcej bezrobotnych

W grudniu 2020 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 387 osób, tj. o 1,7% (w analogicznym miesiącu 2019 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 584 osoby). Liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 178 osób, wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano wzrost o 209 osób. W stosunku do grudnia 2019 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych była większa o 5174 osoby (o 28,0%).


Przeczytaj również: Znajdź pracę w nowym roku! Najnowsze oferty pracy z Nowej Soli.


W grudniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się w dziesięciu powiatach województwa lubuskiego, przy czym największy wzrost odnotowano w powiatach: żarskim – o 125 osób, międzyrzeckim – o 113 osób, świebodzińskim – o 67 osób. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w czterech powiatach, a  największy w powiecie gorzowskim (grodzkim) – o 123 osoby.

W grudniu powiatowe urzędy pracy dysponowały 4319 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 1799 więcej niż w miesiącu poprzednim, i o 2108 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy


Tagi
Czytaj więcej