Aktualność

Bezrobocie w Lubuskiem – dane listopadowe

Według stanu na dzień 30 listopada 2020 r. liczba bezrobotnych ogółem wyniosła 23285 osób.

Jak wygląda bezrobocie w województwie lubuskim?

W listopadzie 2020 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 117 osób, tj. o 0,5% (w analogicznym miesiącu 2019 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 12 osób). Liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 30 osób, wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano wzrost o 87 osób. W stosunku do listopada 2019 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych była większa o 5371 osób (o 30,0%).


Przeczytaj również: Nowe oferty pracy Nowa Sól


W listopadzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się w dziewięciu powiatach województwa lubuskiego. Największy wzrost odnotowano w powiatach: wschowskim – o 39 osób, słubickim – o 32 osoby, zielonogórskim (grodzkim) – o 31 osób. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w pięciu powiatach, największy w powiecie gorzowskim (grodzkim) – o 23 osoby.

W listopadzie powiatowe urzędy pracy dysponowały 2584 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 1110 mniej niż w miesiącu poprzednim, i o 596 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Tagi
Czytaj więcej