Aktualność

Bezrobocie w Lubuskiem spada – sierpień 2020

W sierpniu 2020 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 253 osoby, czyli o 1,1%. Liczba bezrobotnych na dzień 31 sierpnia 2020 r. wyniosła 23267 osób.

Dziesięć powiatów z mniejszym bezrobociem

Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 33 osoby, wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano spadek o 220 osób. W stosunku do sierpnia 2019 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych była większa o 4594 osoby (o 24,6%). W sierpniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w dziesięciu powiatach województwa lubuskiego.

Największy spadek odnotowano w powiatach: nowosolskim – o 99 osób, strzelecko drezdeneckim – o 90 osób oraz żagańskim – o 88 osób. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w czterech powiatach, największy w powiecie zielonogórskim (grodzkim) – o 91 osób.


Przeczytaj również: Wynagrodzenie minimalne w 2021 r. Rada Ministrów pracuje nad rozporządzeniem


Prawie 4 tysiące wolnych etatów

W sierpniu powiatowe urzędy pracy dysponowały 3676 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 833 mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 202 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródłó: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Tagi
Czytaj więcej