Aktualność

Bezrobocie w lutym 2022

Drugi miesiąc 2022 roku za nami. Jak wyglądają statystyki związane z rynkiem pracy i wskaźniki bezrobocia? Sprawdź raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Bezrobocie w województwie lubuskim

W lutym 2022 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 325 osób, tj. o 1,7% (w analogicznym miesiącu 2021 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 83 osoby). Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 184 osoby, wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano spadek o 141 osób. W stosunku do lutego 2021 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych była mniejsza o 6260 osób (o 25,3%).


Przeczytaj również: Zatrudniamy w Nowej Soli!


Spadek liczby bezrobotnych

W lutym liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w jedenastu powiatach województwa lubuskiego. Największy spadek odnotowano w powiatach: żarskim – o 89 osób, gorzowskim (grodzkim) – o 77 osób, świebodzińskim – o 49 osób, strzelecko-drezdeneckim – o 45 osób. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano
w trzech powiatach, największy w powiecie nowosolskim – o 47 osób.

Wolne etaty

W lutym powiatowe urzędy pracy dysponowały 4112 wolnymi miejscami pracyi miejscami aktywizacji zawodowej, tj. o 113 mniej niż w miesiącu poprzednim, i o 397 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: https://wupzielonagora.praca.gov.pl/-/17426707-bezrobocie-w-lutym-2022-r-w-lubuskiem

Szukasz pracy? Sprawdź najnowsze oferty z Nowej Soli →


Tagi
Czytaj więcej