Aktualność

Bezrobocie w październiku 2020

W październiku 2020 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 30 osób, tj. o 0,1% (w analogicznym miesiącu 2019 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 374 osoby).

Jak wyglądało bezrobocie w województwie lubuskim?

Liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 12 osób, natomiast wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano wzrost o 18 osób. W stosunku do października 2019 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych była większa o 5242 osoby (o 29,2%).

W październiku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się w siedmiu powiatach województwa lubuskiego. Największy wzrost odnotowano w powiatach: zielonogórskim (grodzkim) – o 53 osoby, międzyrzeckim – o 47 osób, strzelecko – drezdeneckim – o 36 osób. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w siedmiu powiatach, największy w powiecie żagańskim – o 83 osoby.


Przeczytaj również: Kiedy najlepiej szukać pracy?


W październiku powiatowe urzędy pracy dysponowały 3881 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 40 mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 118 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Tagi
Czytaj więcej