Aktualność

Bezrobocie we wrześniu 2019

W naszym województwie po raz kolejny odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Jak przedstawiała się sytuacja we wrześniu 2019?

Jak wygląda sytuacja w Lubuskiem?

We wrześniu odnotowano kolejny spadek liczby osób bezrobotnych w województwie lubuskim. Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia wyniosła 18 673 osoby, natomiast na koniec września w PUP było zarejestrowanych o 371 osób mniej, czyli 18 302 bezrobotnych. Liczba kobiet zmniejszyła się o 379, natomiast odnotowano wzrost mężczyzn o 8. W stosunku do września 2018 r., mamy bezrobotnych mniej o 3325 osób, czyli o 15,4 %.

We wrześniu br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w dziesięciu powiatach województwa lubuskiego. Największy spadek odnotowano w powiatach: żarskim – o 85 osób, gorzowskim (grodzkim) – o 84 osoby, świebodzińskim – o 80 osób, żagańskim – o 70 osób. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w czterech powiatach, największy w powiecie strzelecko – drezdeneckim – o 62 osoby.

Utrzymuje się spadek liczby ofert pracy. Powiatowe urzędy pracy we wrześniu br. dysponowały 3216 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 258 mniej niż w miesiącu poprzednim, i o 572 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Sprawdź nasze najnowsze oferty pracy >> 


Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Tagi
Czytaj więcej