Aktualność Miasto

Budżet Nowej Soli znów przekroczy 200 mln zł!

Radni Nowej Soli zagłosowali nad uchwałą budżetową na rok 2019 rok. Kolejny raz budżet miasta przekroczył 200 mln złotych po stronie dochodów i wydatków.

Przyjęty budżet Nowej Soli

16 radnych głosowało za taka formą budżetu, 1 radny był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. To drugi rok z rzędu, gdy budżet Nowej Soli przekroczył zarówno po stronie dochodów i wydatków kwotę 200 mln złotych. Wpływ na wielkość budżetu mają rosnące dotacje ze strony państwa, ale także rosnące wpływy z podatków. Przyjęto dochody Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 203.618.275 zł, a wydatki w kwocie 203.524.595 zł.

Założenia budżetu Nowej Soli

Budżet zakłada bardzo wysoki poziom prorozwojowych inwestycji w mieście. Zdecydowana większość nakładów odnosi się do inwestycji w miasto i poprawienia komfortu życia nowosolan. Część z nich to kontynuacja z lat poprzednich, ale są nowe projekty, w tym:

  • budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli etap II – planowana kwota: 6.950.000 zł
  • kontynuacja budowy krytej pływalni – planowana kwota: 9.756.790 zł
  • przebudowa   ulicy Fredry – planowana kwota: 7.300.000 zł
  • rozpoczęcie budowy Muzeum Odry – planowana kwota 4.067.054 zł
  • budowa III etapu południowej obwodnicy Nowej Soli dotacja dla Województwa Lubuskiego – planowana kwota 3.425.000 zł
  • przebudowa skrzyżowania Wojska Polskiego – Kościuszki – Waryńskiego – planowana kwota 3.000.000 zł
  • budowa ścieżki rowerowej Stypułów – Sławocin dotacja dla Powiatu Nowosolskiego – planowana kwota 2.620.000 zł
  • kontynuacja rewitalizacji terenów pofabrycznych dawnej Fabryki Nici „ODRA” – planowana kwota: 2.022.523 zł

Bieżąca poprawa infrastruktury miejskiej

Cały czas realizowana będzie poprawa infrastruktury miejskiej, w tym budowa dróg, parkingów, infrastruktury technicznej, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych – na ten cel zaplanowane jest 12.019.125 zł. Planowane są również remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, nowosolskich cmentarzy, Muzeum, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przeznaczono na ten cel 2.141.841 zł. Konsekwentnie realizowany jest program robót publicznych. Łączna kwota, jaką miasto będzie dysponować na ten cel to 1.943.000 zł

Źródło: nowasol.pl


Przeczytaj również: Nowa Sól z mniejszym zadłużeniem


 


Tagi
Czytaj więcej