Porady

Choroba zawodowa – obowiązki pracodawcy

Niektóre grupy zawodowe są szczególnie narażone na występowanie choroby zawodowej. Zobacz, jakie obowiązki ma Twój pracodawca, w przypadku Twojego zachorowania.

Choroba zawodowa

Chorobą  zawodową nazywamy chorobę spowodowaną czynnikami szkodliwymy występującymi w miejcu pracy lub sposobem wykonywania pracy. Najczęściej do wystąpienia choroby zawodowej dochodzi na skutek stałego przebywania ciała w nieodpowiedniej pozycji, wykonywania trudnych fizycznie czynności czy regularnego przebywania w otoczeniu szkodliwym dla zdrowia. Chodzi o miejsca, w których występuje hałsas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promienie, czy związki chemiczne. Z chorobą powiązane są także obciążenia psychiczne i fizyczne.

Choroby uważane za choroby zawodowe, można znaleźć w wykazie chorób zawodowych. Rozpoznanie choroby może nastąpić w okresie zatrudnienia pracownika lub po zakończeniu pracy w środowisku niebezpiecznym. Warunkiem stwierdzenia choroby zawodowej po okresie zatrudnienia, jest przedstawienie dowodów na występowanie objawów choroby w okresie ustalonym w wykazie chorób.


Przeczytaj również: Plany pracodawców na 2021


Obowiązki pracodawcy względem pracownika

Jednym z obowiązków pracodawcy jest niezwłoczne zgłoszenie przypadku podejrzenia choroby zaowodowej do państwowego inspektoriatu sanitarnego oraz do właściwego okręgowego inspektoratu pracy. Jeśli choroba zawodowa zostanie potwierdzona, pracodawca musi:

  • ustalić dlaczego choroba powstała oraz jej charakter i rozmiar zagrożenia chorobą w miejscu pracy,
  • przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby,
  • zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
  • zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie rejestru przypadków stwierdzonych chorób zawodowych. W momencie potwierdzenia objawów choroby u pracownika, pracodawca powinien przenieść go do innej pracy, wolnej od czynników szkodliwych. Pracownik zostaje przeniesiony na podstawie orzeczenia lekarskiego – w terminie i czasie określonym w tym dokumencie. W przypadku niewyrażenia zgody przez pracownika na przeniesienie, możliwe jest jego zwolnienie dyscyplinarne. Wynika to z faktu, że odmowa jest cieżkim ranuszeniem obowiązków pracowniczych.


Przeczytaj również: Zaległy urlop – do kiedy możesz go wykorzystać?


Co, jeśli pracodawca nie może przenieść pracownika?

W przypadku braku mozliwości przeniesienia pracownika do innego rodzaju pracy, pracowdawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. W czasie wypowiedzenia, pracodawca powinien wysłać chorego pracownika na urlop wypoczynkowy lub zwolnić goz obowiązku świadczenia pracy. Te same zasady dotyczą pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania pracy w związku z wystąpieniem choroby zawowodwej, ale nie został uznany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za niezdolnego do pracy.


Tagi
Czytaj więcej