Porady

Czy mogę wrócić do PPK?

Czy decyzja o niedokonywaniu wpłat do PPK jest ostateczna? Zobacz, czy możesz wrócić do programu.

Powrót do PPK jest możliwy

Sprawa powrotu do PPK po złożeniu deklaracji o niewpłacaniu tam środków jest na szczęście łatwa. Wystarczy, że pracownik złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wniosek od pracownika powinien być przygotowany w formie pisemnej. Momentem obowiązywania dokumentu jest moment jego złożenia pracodawcy. Zatrudniający powinien naliczyć i pobrać pierwsze opłaty do PPK od następnego wynagrodzenia po złożeniu wniosku. Środki powinny być przekazane do instytucji finansowej do 15 dnia następnego miesiąca.

Wyjątek! Wyjątek dotyczy pracowników, którzy chcą wrócić do dokonywania wpłat do PPK po 70 roku życia. W tym wypadku pracodawca nie może wznowić dokonywania wpłat.


Przeczytaj również: Zatrudniamy w Nowej Soli!


Czy wracam na tych samych warunkach?

Deklaracje w zakresie wysokości wpłaty podstawowej i dodatkowej składane przed wystąpieniem z PPK pozostają ważne po powrocie. Wynika to z ustawy o PPK, która nie określa terminu końcowego obowiązywania deklaracji dot. wysokości wpłat. W przypadku kiedy uczestnik PPK będzie chciał zmienić wysokość wpłat, musi zmienić swoją początkową deklarację.

Trzymaj rękę na pulsie!

Osoby, które zrezygnowały z PPK powinny jednak trzymać rękę na pulsie. Zgodnie z ustawą, co cztery lata pracodawca jest zobowiązany wznowić dokonywanie wpłat do PPK w imieniu pracownika. Pierwszy raz wydarzy się to w 2023 roku. Przepis ten dotyczy pracowników, którzy ukończyli 18. rok życia, ale nie ukończyli 55 lat i złożyli deklarację o rezygnacji. Sytuacja ta dotyczy także uczestników PPK, którzy nie pozostawali w zatrudnieniu w dniu, od którego nastąpiło automatyczne wznowienie, ale później wrócili do pracy u tego samego pracodawcy.

Automatyczne wznowienie opłat nie dotyczy osób, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat, jeśli wcześniej nie złożą mu wniosku o dokonywanie wpłat. Nie jesteś uczestnikiem programu PPK? Nie szkodzi, automatyczny zapis do programu dotyczy także Ciebie! Pamiętaj jednak, że osoby 55+ zostaną zapisane do PPK tylko, jeśli złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.


Tagi
Czytaj więcej