Aktualność

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy?

Instytut Badawczy Randstad opublikował właśnie 46. Monitor Rynku Pracy analizujący ostatni kwartał roku 2021 na polskim rynku pracy. Zobacz najnowsze wyniki.

Monitor Rynku Pracy

Monitor Rynku Pracy publikowany przez Instytut Badawczy Randstad to projekt badawczy, którego celem jest pokazanie rynku pracy z perspektywy pracowników oraz ich nastawienia do rozwoju kariery i mobilności. Badanie pokazuje się co kwartał i analizuje sytuację, plany i oczekiwania polskich pracowników. W raporcie grupą respondentów są osoby pracujące minimum 24 godziny tygodniowo, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz osoby samozatrudnione. Badana grupa wiekowa to 18-64 lata.


Przeczytaj również: Obiecujące perspektywy dla pracowników energetyki w 2022 r.


Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy?

Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad są pozytywne. 73% pracowników jest raczej lub bardzo zadowolonych ze swojej pracy. Wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie, co w poprzednim kwartale. Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są mieszkańcy Polski północnej (80%) oraz zachodniej (77%). Najmniejszą satysfakcję z pracy deklaruje południowa Polska, gdzie wskaźnik zadowolenia plasuje się na poziomie 70%.

Różnie rozkładają się wyniki, jeśli spojrzymy na grupy wiekowe. Według 46. Monitora Rynku Pracy, najbardziej zadowoloną grupą wiekową są osoby z przedziału 18-29 (77%). Praca najmniej cieszy pracowników w wieku 30-39 lat. Nie są zaskoczeniem szczegółowe wyniki badania porównujące poziom satysfakcji między poszczególnymi stanowiskami i branżami. Na podium wśród najbardziej zadowolonych znajdują się członkowie kadry zarządzającej (88%), kierownicy średniego szczebla oraz kierownicy. Na drugim biegunie notujemy mistrzów i brygadzistów (62%), a także niewykwalifikowanych robotników (63%).


Przeczytaj również: Barometr zawodów 2022. Jakich pracowników będzie brakować?


Kto szuka nowej pracy?

Dosyć wysoki poziom zadowolenia z obecnej pracy widoczny jest zdecydowanie w statystykach dotyczących poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Tylko 10% ankietowanych w IV kwartale 2021 roku aktywnie poszukiwało pracy.  Najczęściej byli to młodzi pracownicy z przedziału wiekowego 18-29 lat (16%). 47% pracowników zadeklarowało, że chociaż nie poszukuje aktywnie nowej pracy, rozgląda się za ofertami. Co może być zaskakujące, największy odsetek osób poszukujących aktywnie pracy jest wśród kadry zarządzającej (16%). Na kolejnych miejscach inżynierowie, mistrzowie i brygadziści oraz niewykwalifikowani robotnicy (14%).

Jesteś wśród osób, które szukają pracy? Znajdź ją u naszych pracodawców →

Dlaczego nie szukamy pracy?

Największa liczba ankietowanych (44%) za główny powód braku aktywnego poszukiwania nowej pracy podaje satysfakcję z obecnego miejsca zatrudnienia. 26% respondentów uznaje, że nie jest to dla nich dobry czas na zmiany, a 19% z nich nie może znaleźć ofert, które spełniają ich oczekiwania. Dużą rolę odgrywa w pracownikach lęk. Z 46. Monitora Rynku Pracy wynika, że 14% stresuje poszukiwanie nowego zatrudnienia, 5% obawia się o swoje zdrowie w sytuacji pandemicznej w związku z koniecznością udziału w rozmowach kwalifikacyjncych, a 3% boi się, że obecny pracodawca dowie się o ich planach.


Przeczytaj również: GIG ekonomia. Czy tak będzie wyglądać rynek pracy przyszłości?


Kto otrzymał podwyżkę, a kto się jej spodziewa w 2022?

45% pracujących w 2021 roku otrzymało podwyżkę u swojego dotychczasowego pracodawcy. Najczęściej byli to kierownicy średniego szczebla (58%), a najrzadziej pracownicy biurowi i administracyjni (37%). Częściej podwyżki dotyczyły pracowników przemysłu (56%), rzadziej pracowników handlu (36%) czy sektora edukacji (30%). Ankietowani, którzy otrzymali podwyżki, dostali najczęściej pensję wyższą o 5-10%. Dla 41% poziom ich podwyżki był raczej niższy, niż przewidywali.

Połowa ankietowanych pracowników spodziewa się podwyżki w 2022 roku. Najczęściej podawanym powodem występowania o podwyżkę są szybko rosnące ceny żywności i usług (65%).

Źródło: 46. Monitor Rynku Pracy, Instytut Badawczy Randstad, 15.02.2022

 


Tagi
Czytaj więcej