Porady

Czy pracownik może odmówić pracy gdy jest gorąco?

Kolejne bardzo gorące lato trwa, termometry wskazują w naszym regionie często ponad 30 stopni Celsjusza. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom podczas upałów?

Dostęp do wody i odpowiednia temperatura

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom odpowiednie prawa związane z pracą kiedy temperatura przekracza normę. Osoby pracujące na otwartej przestrzeni powinny mieć zapewnione napoje, gdy temperatura przekracza 25 stopni. W biurze ten obowiązek musi być spełniony, gdy jest powyżej 28 stopni. Napoje powinny być wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

Zgodnie z przepisami, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Zależy to jednak od woli pracodawcy. Nie może to również powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.


Przeczytaj również: Nowa Praca – jak pomagaliśmy biegając


Jak pracodawca powinien pomóc pracownikom?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie upałów. Największą efektywność i wydajność pracy osiąga się przy temperaturze w granicach 17-20 stopni.

Jeśli w pomieszczeniach pracowniczych funkcjonuje klimatyzacja, pracodawca powinien zadbać o jej sprawność i odgrzybianie, czyszczenie, aby nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń dla zdrowia pracowników.


Przeczytaj również: Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?


Czy możesz odmówić pracy?

Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości odmowy wykonania pracy przez pracownika z powodu upałów. Jednak zgodnie z kodeksem pracy pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy w niebezpiecznych sytuacjach. Mówi o tym Art. 210. § 1.

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.


Tagi
Czytaj więcej