Aktualność

Dlaczego odchodzimy z pracy, co nas motywuje, a co demotywuje? Raport Manpower 2023

Co powoduje, że pracownicy odchodzą z pracy? Co w miejscu pracy najbardziej demotywuje, a co motywuje? Dziś przedstawiamy wyniki „Raportu trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy” zrealizowanego przez Manpower. Badanie przeprowadzono wśród pracowników biurowych.

Dlaczego pracownik odchodzi?

Zgodnie z wynikami raportu co piąty pracownik wskazuje brak dopasowania obowiązków do roli oraz zainteresowań jako powód podjęcia decyzji o odejściu. Co ósmy wskazuje złą atmosferę w zespole. Biorący udział w badaniu ankietowani, mając do wyboru maksymalnie trzy odpowiedzi, wskazywali również wypalenie zawodowe (12%), brak możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej (11%). Natomiast głównym czynnikiem do zmiany pracy jest możliwość uzyskania atrakcyjniejszego wynagrodzenia, co potwierdza 41% ankietowanych.

Co najbardziej demotywuje w pracy?

W badaniu Manpower okazało się, że w czołówce czynników najbardziej demotywujących znalazły się:

 • zbyt niskie zarobki (44%),
 • niewłaściwy i nieumiejętny styl zarządzania przez przełożonego (35%),
 • niewykorzystanie umiejętności i talentów pracowników zespołu (30%),
 • dla ponad jednej czwartej ankietowanych demotywujące jest nierówne traktowanie pracowników (27%),
 • brak wyzwań, rutyna (27%).

Które benefity motywują najbardziej?

Jednym ze stałych elementów ofert pracy są benefity, które popandemicznie nabrały nowego znaczenia. Na co obecnie zwracają uwagę kandydaci rynku pracy? Analizując odpowiedzi wyraźnie widać dwie najistotniejsze dla respondentów kwestie:

 • prywatnej opieki medycznej (59%),
 • oferty szkoleniowej i rozwojowej (50%).

Ponadto uczestnicy badania wymienili:

 • kartę uprawniająca do korzystania z obiektów sportowych (28%),
 • ubezpieczenie na życie (27%),
 • dofinansowanie do nauki języków obcych i auto służbowe (26%),
 • atrakcyjne biuro (6%),
 • spotkania integracyjne (5%),
 • wsparcie psychologiczne (3%).

Z badania wynika, że większość ankietowanych wykonuje swoje obowiązki stacjonarnie, 54%, 23% pracuje hybrydowo, a tylko 14% ankietowanych deklaruje możliwość korzystania z pracy w pełni zdalnej u obecnego pracodawcy.

Badanie przeprowadzono w grudniu 2022 roku na grupie 645 osób. Ankietowanych było 344 specjalistów, 197 osób pełniących funkcję dyrektora lub menedżera oraz 104 pracowników będących asystentami. Wyniki analizy odnoszą się do aktualnych preferencji kandydatów na rynku pracy.

Źródło: „Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”. Dane z grudnia 2022 roku

 


Tagi
Czytaj więcej