Porady

Dyskryminacja w pracy – kiedy do niej dochodzi?

Jak podkreślają specjaliści, prawo zakazuje dyskryminacji pracowników z jakiegokolwiek powodu. Wprowadza też zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Niestety przykazy te nie zawsze są przestrzegane. Czym jest dyskryminacja w pracy? Jak się przejawia? Sprawdź.

Dyskryminacja w pracy – co to jest?

Kodeks pracy mówi sam za siebie. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest upewnienie się, że wszystkie osoby, które zostały zatrudnione w firmie (lub właśnie uczestniczą w procesie rekrutacji) będą traktowane dokładnie tak samo. Niestety problem dyskryminacji nadal nie zniknął. Wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy część pracowników nie może cieszyć się warunkami, które są zupełnie naturalne dla ich kolegów z zespołu. Przyczyną może być wszystko: płeć, wiek, pochodzenie, formę zatrudnienia, niepełnosprawność, a nawet przekonania polityczne, wyznanie lub orientacja seksualna. Co więcej, sytuacja nie zawsze jest oczywista. Chociaż niektóre problemy i zachowania łatwo rozpoznać jako przejaw dyskryminacji w pracy, inne nadal bywają zamiatane pod dywan. Jak temu przeciwdziałać? Kiedy dochodzi do dyskryminacji?

Przykłady dyskryminacji w pracy

Nie otrzymałeś wymarzonej posady ze względu na młody wiek, chociaż nie było to uzasadnione charakterem przyszłych obowiązków? Z niewłaściwych przyczyn odmówiono Ci dostępu do szkoleń, które mogą podnieść kwalifikacje zawodowe? Jednocześnie po raz kolejny nie otrzymałeś awansu, a może pozbawiono Cię pozostałych świadczeń? Niezawodnym znakiem, że zmagasz się z dyskryminacją w pracy są znacznie gorsze warunki zatrudnienia niż w przypadku pozostałych pracowników, którzy nie należą do grupy wyróżnianej ze względu na religię, płeć itp. Kiedy jeszcze do niej dochodzi? Państwowa Inspekcja Pracy w specjalnym informatorze pt. Stop dyskryminacji. Poznaj swoje prawa w pracy uczula pracowników na następujące sytuacje:

  • Wysyłanie na wszelkiego typu kursy lub szkolenia tylko młodych (lub starszych) członków zespołu.
  • Żartowanie z przynależności etnicznej, religii, orientacji lub narodowości pracownika.
  • Zwolnienie z pracy osoby homoseksualnej, kiedy tylko pracodawca dowiedział się o jej orientacji.
  • Niższa wysokość wynagrodzenia dla kobiet lub mężczyzn, nawet jeśli wykonują pracę o tej samej wartości.

Uwaga! Warto pamiętać, że niedopuszczalne jest nierówne traktowanie nie tylko obecnych członków zespołu, ale też wszystkich tych, którzy dopiero starają się o pracę w danej firmie. Oczywiście zawsze trzeba wziąć pod uwagę okoliczności. Niektóre zawody wymagają naprawdę dużej zręczności fizycznej i odporności na stres, inne odbywają się w ciężkich warunkach. Wtedy pracodawca ma prawo odmówić zatrudnienia pracownika, który np. nie znajduje się w odpowiednim wieku lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Dyskryminacja w pracy – jak z nią walczyć?

Jesteś ofiarą dyskryminacji w pracy? Pamiętaj, że należy Ci się odszkodowanie! Zanim jednak wstąpisz na drogę sądową, spróbuj przedstawić fakty zaufanym osobom w firmie. Najlepiej, jeśli postarasz się zdobyć świadków, którzy byli obecni przy sytuacjach, jakie wzbudziły Twój niepokój. Zgromadź też wszystkie pomocne dokumenty. Żeby upewnić się, że pamięć nie zawiedzie Cię w najgorszym możliwym momencie, możesz też zanotować pomocne wskazówki i konkretne informacje o incydentach, na które chcesz zwrócić uwagę swojemu przełożonemu lub kadrom. Wolisz wstąpić na drogę sądową? Jak podkreślają specjaliści, „to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację, to on musi udowodnić, że jest niewinny (…). Jeżeli sąd uzna słuszność Twoich racji, przyzna Ci odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę”.

Źródło: Stop dyskryminacji. Poznaj swoje prawa w pracy – www.pip.gov.pl


Tagi
Czytaj więcej