Porady

Ekwiwalent urlopowy – czym jest i co musisz o nim wiedzieć?

Kwestia ekwiwalentu pojawia się podczas zmiany pracodawcy. Czym jest to świadczenie i co musisz o nim wiedzieć?

Ekwiwalent urlopowy — co to?

Ekwiwalent urlopowy jest świadczeniem wypłacanym odchodzącemu pracownikowi przez pracodawcę w ramach rekompensaty za niewykorzystane przysługujące dni wolne.

Według prawa pracy, każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje określona liczba płatnych dni urlopowych. Bardzo często zdarza się, że pracownicy nie wykorzystują przysługującej im puli dni. W takim przypadku, podczas zakończenia współpracy z obecną firmą, pracownikowi przysługuje właśnie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Od czego zależy jego wysokość? Od wynagrodzenia pracownika i wartości specjalnego wskaźnika.


Przeczytaj również: Co musisz zrobić przed odejściem z pracy?


Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy?

Wysokość świadczenia zależy od wynagrodzenia pracownika oraz wartości specjalnego wskaźnika. Przy obliczaniu kwoty, jaka przysługuje pracownikowi trzeba poprawnie wyliczyć wartość wskaźnika. Jak to zrobić?

  • Od wszystkich dni w danym roku musimy odjąć dni wolne: niedziele i święta oraz dni, które są ustawowo wolne oraz te wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy (czyli np. soboty).
  • Otrzymany wynik trzeba podzielić przez liczbę miesięcy (12).
  • Przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu należy wykorzystać wskaźnik, który obowiązywał w roku nabycia prawa do świadczenia przez pracownika.

Jak obliczyć samą wysokość ekwiwalentu urlopowego? Kiedy udało nam się ustalić wartość wskaźnika, należy uwzględnić przeciętne wynagrodzenie pracownika. Ustal, jaka wysokość wypłaty obowiązuje w miesiącu, w którym nabywasz prawo do tego świadczenia. Podstawę wymiaru wynagrodzenia podziel przez obliczony wcześniej wskaźnik. Otrzymany wynik podziel następnie przez dobową normę czasu pracy (np. 8 godzin, jeśli w takim systemie pracujesz). To wysokość ekwiwalentu przysługująca za godzinę Twojej pracy. Ten wynik pomnóż przez liczbę godzin ze wszystkich niewykorzystanych dni urlopowych. Tyle należy Ci się od Twojego pracodawcy.


Przeczytaj również: Likwidacja stanowiska pracy – co musisz wiedzieć?


Ekwiwalent urlopowy. Przykład obliczeń.

W roku 2022 przypadają 53 soboty, 52 niedziele oraz 9 dni świątecznych. To daje nam 114 dni wolnych w roku. Zaczynamy obliczanie:

  • 365 dni – 114 dni = 251 dni
  • 251 dni  ÷  12 miesięcy = 20,92

Załóżmy, że Twoja pensja to 4500 zł brutto i pracujesz 8 godzin dziennie.

  • 4500 zł ÷ 20,92 = 215,1 zł
  • 215,1 zł ÷ 8 godzin = 26,89 zł

Wynik 26,89 zł mnożysz następnie przez liczbę godzin ze wszystkich niewykorzystanych dni urlopowych. Załóżmy, że są to cztery niewykorzystane dni urlopowe.

  • 26,89 zł × 32 godziny (4 dni po 8 godzin) = 860,48 zł brutto — to Twój ekwiwalent urlopowy.

Przeczytaj również: Jak poradzić sobie z utratą pracy?


Czy świadczenie przysługuje każdemu?

  • Pracownik nie może otrzymać świadczenia, jeśli wciąż łączy go z pracodawcą stosunek pracy. Warunkiem wypłaty ekwiwalentu jest rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę. Jeśli rezygnujesz z obecnej pracy, powinieneś wykorzystać urlop w tradycyjny sposób.
  • Pracodawca nie musi wypłacić świadczenia, jeżeli wspólnie z pracownikiem zdecydują, że podwładny wykorzysta urlop w kolejnym zatrudnieniu. Musi jednak dość do zatrudnienia w tej samej firmie, a kolejna umowa musi być zawarta zaraz po rozwiązaniu tej istniejącej.

Tagi
Czytaj więcej