Aktualność Miasto

Gmina Nowa Sól planuje sporo inwestycji z własnych środków

2018 rok zakłada wiele inwestycji w samej gminie Nowa Sól. Uchwalony plan budżetu, bardzo ambitny, będzie dotyczyć miejscowości z całego obszaru gminy.

Z budżetu uchwalonego przez Radę gminy wiejskiej Nowa Sól na inwestycje zostanie przekazana spora część środków. Budżet na 2018 rok obejmuje 35,4 mln złotych pozyskanych z dochodów, z czego 9 mln zostanie przekazanych na inwestycje – pozostała ich część będzie skredytowana. Wydatki sięgną 37,3 mln złotych.

Sprawdź również: budżet Nowej Soli i inwestycje w samym mieście.

W poprzednich latach większość inwestycji w gminie realizowanych były z zaciągniętych kredytów. W tym roku ma to się zmienić, znajdą się na to pieniądze z budżetu. Priorytetowa inwestycja na ten rok obejmie cztery miejscowości: Nowe Żabno, Lubieszów, Jodłowie na cyplu i Lubięcin przy Jeziorze Kochanowskim. Zostanie tu przeprowadzona rewitalizacja terenów zielonych za łączną kwotę 4,6 mln.

Sporą część budżetu pochłonie modernizacja drogi do Lelechowa (ok 2,3 mln). Na tę inwestycję gmina otrzyma 50 procentowe dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W wielu miejscowościach gminy powstaną również siłownie pod chmurką za ponad 300 tys. zł.

W jakich miejscowościach i co jeszcze obejmie plan inwestycyjny?

Lipiny – sieć wodno-kanalizacyjna wraz ze Stacją Uzdatniania Wody i przyłączami; boisko wielofunkcyjne z dojazdem, szatniami i oświetleniem (powstanie za budynkiem poczty).
Jeziorna – rewitalizacja plaży.
Jodłów – oświetlenie na jednym z osiedli.
Dąbrowa – zagospodarowanie miejsca przy świetlicy oraz powstanie skweru.
Chełmek – przebudowanie jednej z dróg, doposażenie placu zabaw, zakończenie prac przy plaży.
Lubięcin – drugi etap prac w kościele pw. św. Katarzyny.
Stawy – zagospodarowanie pętli autobusowej, budowa drogi do Buczkowa (gmina dokłada 200 tys. złotych w pierwszym etapie).
Stany – dokończenie drogi za kościołem i rewitalizacja dzwonnicy.
Przyborów – dokończenie rozbudowy szkoły, ul. Łąkowa, ul. Szkolna.
Stara Wieś – ogrodzenie boiska, zagospodarowanie przestrzeni przy przystani.
Kiełcz – zagospodarowanie terenów zielonych, dokończenie ul. Lipowej, oświetlenie przy ul. Szkolnej.
Nowe Żabno – ścieżka rowerowa od torów do miejscowości, wydzielenie i uzbrojenie strefy gospodarczej.
Ciepielów – wykonanie dróg z oświetleniem i rozwiązanie problemów z wodami opadowymi (dwa z trzech etapów).
Wrociszów – chodnik od hurtowni Magnolia do drogi przy barze Zbyszko, pętla autobusowa z zajezdnią i przystankiem.
Rudno – budowa ul. Ogrodowej, nowa elewacja świetlicy.
Lubieszów – dokończenie rozbudowy szkoły, projekt drogi osiedla Nad Stawem.


Tagi
Czytaj więcej