Inicjatywa Nowa Praca

Kim jesteśmy?

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest największym stowarzyszeniem biznesowym w regionie. Od ponad 25 lat realizuje inicjatywy na rzecz gospodarki. Pomaga pozyskiwać środki unijne, kreuje postawy innowacyjne. Jest czynnym uczestnikiem powstających w regionie parków technologicznych i klastrów przemysłowych. Wydaje magazyn Biznes Lubuski. Posiada cztery biura. Siedziba główna znajduje się w Zielonej Górze, a oddziały w Nowej Soli, Żarach oraz Wschowie. Głównym zadaniem nowosolskiego OPZL jest wspieranie interesów przedsiębiorców z powiatu. Biuro jest organizatorem konkursu o nagrodę gospodarczą Ambasador. Współorganizuje popularne targi pracy i edukacji. Realizowało m.in. projekt Akcelerator Innowacji centrum synergii biznesu i nauki oraz Voucher na innowacje. Prowadzi również biuro Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, które jest źródłem finansowania inwestycji w firmach oraz współkieruje proces modernizacji szkolnictwa zawodowego w regionie.

Z kim współpracujemy?

OPZL ma status wiarygodnego partnera. Zarówno lokalnych władz samorządowych jak i ogólnopolskich instytucji rządowych oraz największej w kraju organizacji zrzeszającej przedsiębiorców Konfederacji Lewiatan. To najskuteczniejszy głos biznesu w regionie. Jego przedstawiciele reprezentują interesy przeszło 320 firm z zachodniej Polski zatrudniających około 20 tys. pracowników. OPZL reprezentuje biznes choćby w Radzie Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuskiej Radzie Innowacji, czy w komitecie sterującym regionalnymi funduszami unijnymi. OPZL przewodniczy Lubuskiemu Sejmikowi Gospodarczemu, a jego przewodniczący Janusz Jasiński jest szefem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w skład której wchodzą absolutnie najznamienitsi aktorzy życia społecznego i gospodarczego tej części Polski. Nowosolscy przedstawiciele OPZL reprezentują biznes w gremiach lokalnych, w Nowosolskiej Radzie Rynku Pracy, czy w podczas obrad rady miasta.

Do czego dążymy?

Organizacja chce być najskuteczniejszym głosem gospodarki polski zachodniej. Bo jest jednym z najbardziej doświadczonych i najdłużej działających związków pracodawców w Polsce. I to pomimo, że lubuskie nie jest liderem gospodarczym, a jednak udało się pracodawcom stworzyć efektywny organizm, który sprawnie realizuje inicjatywy dla biznesu. Stowarzyszenie dysponuje corocznie kilkoma milionami złotych na projekty realizowane dla gospodarki. Tę energię i doświadczenia chcieliby przenieść na grunt ponadregionalny, budując kooperacje między firmami na terenie zamieszkiwanym przez około 5 milionów osób w Polsce oraz z racji przygranicznego położenia 6 mln mieszkańców Niemiec Wschodnich.

“To naprawdę wyjątkowa inicjatywa. Nie znam takiej drugiej, w której kilku przedsiębiorców postanowiłoby solidarnie zrealizować wspólny projekt promocyjny. I to nie byle jaki. Bo skierowany jednocześnie do swoich pracowników, mieszkańców regionu, ale i Polaków mieszkających poza granicami kraju.” – Łukasz Rut

Czytaj więcej

Szukasz pracy? Pozwól nam znaleźć ją dla Ciebie!

Prześlij nam swoje CV, a my wyselekcjonujemy dla Ciebie pasujące oferty.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, włączając w to mój wizerunek, przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076, jako administratora danych osobowych. Udzielam zgody dobrowolnie. Wiem także, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.