Aktualność

Jak często Polacy zmieniają pracę?

Jak często zmienialiśmy pracę w ostatnim półroczu i dlaczego? Jak długo trwają średnio poszukiwania nowego etatu?

39. Monitor Rynku Pracy

Instytut badawczy Randstad na początku kwietnia opublikował wyniki 39. edycji badania Monitor Rynku Pracy, w którym analizuje aktualną sytuację pracodawców i pracowników. Instytut analizował sytuację na rynku pracy w ciągu ostatniego półrocza. Badana była rotacja na rynku pracy, częstotliwość zmieniania pracy oraz satysfakcja pracowników z wykonywanych obowiązków. Jak często i dlaczego Polacy zmieniali pracę?


Pzeczytaj również: Czego boją się pracownicy?


Dlaczego zmienialiśmy pracę?

Prawie co czwarta ankietowana osoba w ciągu ostatniego półrocza zminiła pracę. Wynik 23% to lekki wzrost względem poprzedniego kwartału. W poprzednim kwartale wynik ten był niższy o 3 punkty procentowe. Jeden na pięciu pracowników zmienił stanowisko u obecnego pracodawcy.

Ankietowanych zapytano także o motywację do zmiany pracodawcy. Najczęściej wymienianym powodem zmiany pracy było wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy – tak odpowiedziało 49% badanych. Co ciekawe, to dosyć duży skok w stosunku do poprzedniego kwartału, w którym tak samo odpowiedziało 43% biorących udział w sondażu. Na drugim miejscu wśród powodów była chęć rozwoju zawodowego (43%). Trzeci z najczęściej podawanych powodów to korzystniejsza forma pracy u nowego pracodawcy (36%).


Przeczytaj również: Lubuskie poniżej średniej


Jak łatwo znaleźć nową pracę?

Okazuje się, że średni czas poszukiwania nowego miejsca pracy nie różni się od tego z poprzedniego kwartału. Nadal jest to około 2,4 miesiąca. Trochę gorzej kształtuje się jednak sytuacja osób po 50. roku życia, które szukają nowego zatrudnienia – czas poszukiwania pracy znacząco wydłużył się w stosunku do wcześniejszego okresu. Średni czas szukania pracy skrócił się jednak dla osób z przedziału wiekowego 40-49 oraz dla osób z wykształceniem podstawowym.

Czy jesteśmy zadowoleni z pracy?

Aż 75% ankietowanych jest zadowolonych ze swojej pracy! Satysfakcja z pracy jest więc na poziomie zbliżonym do tej z poprzedniego kwartału. Jak możemy przeczytać w badaniu Monitor Rynku Pracy, najwyższy poziom zadowolenia odnotowano u kobiet, osób z wykształceniem wyższym, osób mieszkających na wsi w obrębie aglomeracji, samozatrudnionych, kadry zarządzającej oraz pracujących w sektorze edukacji.

 


Tagi
Czytaj więcej