Aktualność

Jak kobietom pracuje się w fabrykach? Wyniki raportu.

Zatrudnienie kobiet w przemyśle rośnie. Jeszcze w 1950 r. kobiety stanowiły 31% wszystkich zatrudnionych, a w 2014 r. już niemalże połowę, bo 49% załogi fabryk. Kobiety pracują w każdej dziedzinie przemysłu, na produkcji, w magazynie, jako inżynierki, specjalistki i menedżerki. Jak są postrzegane w tej branży i co powinno się zmienić, by przemysł był bardziej atrakcyjnym sektorem dla kobiet?

Dobrze nie znaczy, że nie może być lepiej

Sytuację kobiet w zakładach produkcyjnych i środowisko pracy przybliża najnowszy raport „Kobiety w przemyśle. Wyzwania. Rozwój. Work-Life Balance”, przygotowany przez SmartLunch. Z raportu wynika, że 75% kobiet i 72% mężczyzn pracujących w fabrykach zgadza się ze stwierdzeniem, że branża produkcyjna jest dobrym miejscem pracy dla kobiet. Wśród ankietowanych 70% mężczyzn stwierdziło, że kobiety wykonują swoją pracę równie dobrze, jak oni 70%, a 79% pań podziela tę opinię. 31% mężczyzn i 28% kobiet uważa, że kobiety mają możliwość rozwoju zawodowego i awansu. Natomiast tylko 25% panów i 15% pań wskazuje na równy poziom zarobków, co oznacza odczuwalną różnicę w poziomie wynagrodzeń. Według danych GUS za IV kwartał 2021 roku, średnia miesięczna różni się między kobietami, a mężczyznami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach o 19,7%.

Z badania wyłania się także wniosek, że młodzi rzadziej wybierają pracę w przemyśle. W badaniu 69% kobiet w wieku 18-25 lat zgodziło się ze stwierdzeniem, że praca na produkcji to dobre miejsce pracy dla kobiet. Dla porównania z tym stwierdzeniem zgodziło się już 83% pań w wieku 46-65 lat. Niemniej na publicznych uczelniach technicznych jest coraz więcej studentek. Według raportu „Kobiety na Politechnikach” z 2020 roku 36% studentów stanowiły kobiety.

Wyniki badań zawarte w publikacji to cenne wskazówki dla zarządzających w branży produkcyjnej, którzy chcą poprawić atrakcyjność swoich fabryk, jako miejsc pracy dla kobiet. Raport wskazuje wiele obszarów do poprawy, chociażby w kontekście dopasowania stanowisk pracy, możliwości rozwoju, luki płacowej oraz oferty benefitowej. Żyjemy bowiem w czasach, gdy przemysł przestaje mieć płeć.

Nowosolskie „smaczki” raportu

Co ciekawe w raporcie o wypowiedzi zostały poproszone przedstawicielki branży różnego szczebla. Swoimi refleksjami podzieliły się między innymi pracowniczka magazynu i monterka z nowosolskiej inicjatywy Nowa Praca z firmy Nord.

W badaniu przeprowadzonym za pośrednictwem ankiety w aplikacji SmartLunch w styczniu 2023 roku wzięło udział 1600 osób, zatrudnionych na różnych stanowiskach w fabrykach na terenie Polski.

Źródło: Kobiety w przemyśle. Wyzwania. Rozwój. Work-Life balance. Raport z badania Smartlunch, marzec 2023 roku


Tagi
Czytaj więcej