Aktualność

Jak kobiety radzą sobie na rynku pracy?

Czy sytuacja kobiet na rynku pracy zmieniła się w ciągu ostatnich lat? Jak są postrzegane przez pracodawców? Sprawdź najnowsze wyniku raportu “Kobiety na rynku pracy” firmy Hays.

Płeć nie ma żadnego znaczenia – to hasło, które coraz częściej słyszy się na rynku pracy. W ostatnich latach firmy zaczęły dostrzegać, że zawody, które do tej pory były wykonywane głównie przez mężczyzn, równie dobrze mogą być wykonywane przez kobiety. Dzięki takim zmianom wiele pań, które do tej pory zajmowały się domem i dziećmi, zdecydowało się na powrót lub rozpoczęcie pracy. Czy w takim razie możemy stwierdzić, że pracownicy obu płci są w swoich zawodach traktowani po równo?

Mamy w czasie pandemii

Z badań wynika, że połowa osób pracujących w firmach jest rodzicami. Zdarza się, że ciężko jest pogodzić rolę sumiennego pracownika oraz oddanego rodzica, zwłaszcza w tak trudnym czasie jakim jest pandemia. Szkoły oraz żłobki są zamykane i opieka nad dziećmi staje się pracą na pełen etat. Statystycznie to właśnie kobieta podejmuje się tego zadania, co ma wpływ na jej karierę zawodową. Wiele mam musiało zrezygnować z pracy zawodowej lub zawiesić ją na jakiś czas.

Respondenci wskazują, że coraz więcej firm decyduje się na pracę zdalną (54%), dzięki czemu mamy mogą pogodzić życie domowe z zawodowym. Z początku pandemia miała zdecydowanie negatywny wpływ na pracę kobiet, które posiadają dzieci. Z czasem jednak pracodawcy zaczęli być w stosunku do nich dużo bardziej wyrozumiali. Oferowali oni swoim pracownikom niestandardowe godziny pracy zdalnej (90%), wsparcie psychologiczne (21%), a nawet szkolenia na temat tego, jak zorganizować pracę z dziećmi w domu (16%). Otworzyło to drogę do kariery tym mamom, które do tej pory, ze względu na macierzyństwo, nie zdecydowały się na pracę.


Przeczytaj również: Nad jakimi kompetencjami warto pracować?


Czy kobiety wykazują się ambicją w pracy?

Zaskakująca może być informacja, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kobiety awansowały częściej (16%), niż mężczyźni (12%), czego powodem były ich własne starania (33%), propozycja pracodawcy (16%) lub inicjatywa przełożonego (11%). Kolejną wiadomością jest to, że kobiety coraz odważniej ubiegają się o stanowiska prezesa lub dyrektora. 21% respondentów pracuje w firmach zarządzanych przez kobiety. W poprzednich latach to menadżer był w centrum zainteresowania pań. Ze statystyk wynika również, że kobiety są dużo bardziej otwarte na zmianę zawodu (16%) oraz zdobywanie nowych kwalifikacji.

Szklane sufity”- czy kobiety nadal są w gorszej sytuacji na rynku pracy?

Sytuacja kobiet na rynku pracy polepsza się z roku na rok. Zmiany te jednak zachodzą dość wolno. Wielu pracodawców i pracowników nadal kieruje się stereotypami (47%) oraz błędnymi założeniami o tym, jakie konsekwencje może mieć zatrudnianie pań.

Pierwsze na liście jest macierzyństwo, z założenia prowadzące do mniejszej dyspozycyjności (48%). Wiele firm nie decyduje się na zatrudnianie młodych kobiet wnioskując, że o ile nie mają jeszcze dzieci, na pewno zdecydują się na nie w bliskiej przyszłości. Taki sposób myślenia zniechęca wiele kobiet do podejmowania jakiejkolwiek pracy.

Ze statystyk wynika, że w 46% przypadków przełożonym jest kobieta. Mimo to, paniom nadal przypisuje się cechy charakteru, które miałyby im przeszkadzać np. w efektywnym zarządzaniu zespołem. Posądzane są o zbyt dużą emocjonalność, demokratyczność, brak decyzyjności czy nieumiejętność podejmowania odważnych decyzji. Badania potwierdzają, że kobiety dużo częściej zarządzają zespołami złożonymi z samych kobiet. Mężczyźni zajmują się natomiast grupami mieszanymi. Może to wynikać z założenia, że kobiety łatwiej dogadują się z innymi kobietami albo z tego, że mężczyznom trudniej jest się podporządkować przełożonemu przeciwnej płci. Respondentki w swoich wypowiedziach zaznaczały, że nadal dostrzegają “szklane sufity” (35%), które uniemożliwiają im szanse na awans.


Przeczytaj również: Jak wygląda sytuacja młodych ludzi na rynku pracy?


Jak można polepszyć sytuację kobiet na rynku pracy?

Najwięcej zależy od pracodawców, którzy mogą dojrzeć korzyści płynące z dostosowania trybu pracy firm pod potrzeby rodziców. W Polsce rośnie zapotrzebowanie na pracowników, z tego powodu warto wdrażać projekty aktywizacji kobiet, które do tej pory nie pracowały. Wśród pracowników rośnie świadomość swoich praw oraz istniejących uprzedzeń. Firmy coraz chętniej kierują ich na szkolenia na temat tego, jak nie ulegać nieświadomej faworyzacji oraz dyskryminacji. Czy pracodawcy będą dostrzegać jak wiele korzyści może wynikać z zatrudniania kobiet i że rodzicielstwo nie musi być przeszkodą w efektywnej pracy?

Polska powinna również dążyć do jawności płac. Przede wszystkim kobiety (78%), ale i mężczyźni (44%) uznali, że dzięki temu łatwiej będzie pozbyć się nierówności pomiędzy wynagrodzeniem pracowników obu płci.

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest poniżej średniej Unii Europejskiej. Aby tę sytuację polepszyć, firmy muszą wykazać się większą elastycznością i otwartością na konieczne zmiany.


Tagi
Czytaj więcej