Aktualność

Jak radziło sobie województwo lubuskie z bezrobociem w marcu?

Według stanu na 31 marca 2021 r. liczba bezrobotnych ogółem wyniosła 23 870 osób.

Bezrobocie w Lubuskiem – jak wyglądał marzec 2021?

W marcu 2021 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 899 osób, tj. o 3,6% (w analogicznym miesiącu 2020 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 241 osób). Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 451 osób, wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano spadek o 448 osób. W stosunku do marca 2020 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych była większa o 4032 osoby (o 20,3%).

W marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. Największy spadek odnotowano w powiatach: strzelecko – drezdeneckim – o 134 osoby, gorzowskim (grodzkim) – o 103 osoby, międzyrzeckim – o 101 osób, żagańskim – o 101 osób.


Przeczytaj również: Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych: Szkolenia zawodowe


Ile miejsc pracy jest w Lubuskiem?

W marcu powiatowe urzędy pracy dysponowały 3523 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 986 mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 1495 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: https://wupzielonagora.praca.gov.pl/


Tagi
Czytaj więcej