Porady

Jak rozliczać się z nadgodzin w pracy?

Często spędzasz w pracy więcej czasu niż zobowiązuje Cię do tego etat? Zobacz czym są nadgodziny i jak się z nich rozliczać.

Czym są nadgodziny w pracy?

Nadgodzinami nazywamy każdą godzinę przepracowaną przez pracownika ponad ustaloną normę czasu pracy. Według kodeksu pracy, za normę czasu pracy uznaje się 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. W przypadku równoważnego systemu pracy, dobowa norma czasu pracy może zostać wydłużona do 12 godzin. Za godziny nadliczbowe uznaje się zatem każdą kolejną przepracowaną godzinę powyżej liczby godzin zaplanowanych na dany dzień. Nadgodziny dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


Przeczytaj również: Umowa o pracę na czas określony a ciąża


Jak liczyć nadgodziny w pracy?

Nie ma w tym nic skomplikowanego! Stawkę za nadgodziny możesz spokojnie policzyć samodzielnie, wystarczy znać odpowiednie wskaźniki procentowe. Wynagrodzenie za nadgodziny obejmuje normalne wynagrodzenie oraz specjalną kwotę dodatkową. Dodatek za nadgodziny może wynosić 50% albo 100% wynagrodzenia w zależności od sytuacji.

100% normalnego wynagrodzenia przysługuje za:

 • nadgodziny w niedzielę i święta, które nie stanowią dni pracy pracownika,
 • nadgodziny nocne,
 • pracę w dni, które ustalone zostały jako wolne w zamian za pełnienie obowiązków służbowych w niedzielę i święto.

Dodatek do płacy za nadgodziny w wysokości 50% dotyczy wszystkich pozostałych przypadków.

Wolne za nadgodziny

Dzień wolny może być jednym z rodzajów rekompensaty za wykonane nadgodziny. Gdy pracownik wybierze dzień wolny jako zapłatę za nadgodziny, nie przysługuje mu wspomniany wcześniej dodatek procentowy. Jaki wymiar dni wolnych przysługuje za nadgodziny?

 • 1 godzina czasu wolnego za 1 nadgodzinę, gdy z taką propozycją wychodzi pracownik,
 • 1,5 godziny czasu wolnego za 1 nadgodzinę, gdy propozycję składa pracodawca.

Przeczytaj również: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron


Nadgodziny w weekend

Nadgodziny wykonywane w sobotę liczą się całkiem inaczej niż nadgodziny wykonywane od poniedziałku do piątku. W przypadku godzin dodatkowych wykonywanych w sobotę, pracownikowi przysługuje jeden dzień wolny – bez względu na liczbę przepracowanych godzin. Istotne jednak, by dzień wolny odebrać do końca okresu rozliczeniowego. Nie przyznaje się dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny w sobotę, chyba że pracodawca nie jest w stanie zaoferować pracownikowi dnia wolnego.

Nadgodziny w nocy

Warto na samym początku zaznaczyć co ustawodawca rozumie przez noc. Według polskiego prawa pracy za porę nocną uważa się 8 godzin przypadających między 21.00 a 07.00. Za nadgodziny przepracowywane w tym czasie przysługuje dodatkowa rekompensata, której wysokość to minimum 20% stawki godzinowej obliczanej na podstawie wynagrodzenia minimalnego, które obowiązuje w danym roku.


Przeczytaj również: Kiedy przysługuje odprawa po zwolnieniu z pracy?


Czy nadgodziny mogą być obowiązkowe?

Obowiązkowe nadgodziny występują tylko w określonych przypadkach. Taka sytuacja jest możliwa gdy:

 • po stronie pracodawcy zaistniały szczególne potrzeby, w związku z którymi konieczne jest wydłużenie pracy,
 • pojawiła się konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej, której celem jest ochrona zdrowia, życia, środowiska lub mienia,
 • wystąpiła awaria, którą należy niezwłocznie usunąć.

Nadgodziny w tygodniu, a także w weekendy i święta nie mogą przekraczać łącznie 150 godzin w skali roku. Ten limit może być powiększony przez regulacje wewnątrzzakładowe – wtedy limit wynosi 416 godzin rocznie.

Pracodawca nie może wymagać nadgodzin od:

 • kobiet w ciąży,
 • pracowników niepełnoletnich,
 • osób niepełnosprawnych,
 • zatrudnionych, pod których opieką pozostają dzieci do lat 4.

 


Tagi
Czytaj więcej