Porady

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?

Zwolnienie z pracy musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa pracy. Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może zwolnić pracownika?

  • Czy mogę być zwolniony z dnia na dzień?

To zależy. Co do zasady, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, który określa artykuł 32 § 2 kodeksu pracy. Dla umowy o pracę zawartej na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie 2 tygodnie i uzależnione jest to od przepracowanych dni. Inna sytuacja jest w przypadku umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Długość wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wyjątkiem od tych zasad jest zwolnienie pracownika za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Mamy wtedy do czynienia ze zwolnieniem pracownika bez okresu wypowiedzenia – sytuację tę określa artykuł 52 § 1 kodeksu pracy.

  • Czy mogę zostać zwolniony będąc na zwolnieniu lekarskim?

W teorii nie. Pracownik przebywający ma L4 jest chroniony przez art. 41 kodeksu pracy. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące (jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi mniej niż 6 miesięcy). Zgodnie z artykułem  53 § 1 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo w takim przypadku zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

  • Czy mogę być zwolniona w ciąży?

Pracownica będąca w ciąży jest chroniona przed zwolnieniem przez polskie prawo pracy – świadczy o tym art. 177 § 1 kodeksu pracy. Jeśli jednak doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych albo popełnienia przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, pracodawca ma prawo zwolnić ciężarną kobietę. Do rozwiązania stosunku pracy wymagana jest zgoda zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownicę.

  • Na ile lat przed emeryturą jestem chroniony przed zwolnieniem?

Pracownik nie może być zwolniony, jeśli brakuje mu nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochrona obowiązuje, jeśli okres zatrudnienia tego pracownika umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Wynika to z art. 39 kodeksu pracy.

  • Ochrona przed zwolnieniem a likwidacja zakładu

Niektóre grupy są chronione przed zwolnieniem, jednak w szczególnych przypadkach pracodawca może rozwiązać z tymi pracownikami umowę. Zgodnie z art. 411 § 1 kodeksu pracy, w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów mówiących o ochronie pracowników – istnieje wtedy możliwość zwolnienia m.in. kobiet w ciąży. Pracodawca może również skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownik powinien otrzymać odszkodowanie.


Tagi
Czytaj więcej

Napisz komentarz

Szukasz pracy? Pozwól nam znaleźć ją dla Ciebie!

Prześlij nam swoje CV, a my wyselekcjonujemy dla Ciebie pasujące oferty.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, włączając w to mój wizerunek, przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076, jako administratora danych osobowych. Udzielam zgody dobrowolnie. Wiem także, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.