Porady

Kiedy przysługuje odprawa po zwolnieniu z pracy?

Spowolnienie gospodarki ze względu na obecną sytuację łączy się niestety ze zwolnieniami w zakładach pracy. Czy pracownikowi zwolnionemu z powodu epidemii koronawirusa przysługuje odprawa pieniężna?

Kiedy przysługuje odprawa po zwolnieniu z pracy?

Sam kodeks pracy nie reguluje kwestii odprawy pieniężnej po zwolnieniu z pracy. Odpowiednie przepisy znajdziemy w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 r. Według przepisów w niej zawartych, odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy może przysługiwać pracownikom firm zatrudniających minimum dwudziestu pracowników.

Odprawa przysługuje pracownikowi, jeśli zwolnienie następuje z winy pracodawcy. To samo dotyczy pracowników, którym zostały wypowiedziane dotychczasowe warunki pracy i nie przyjęli oni nowych warunków.

Kiedy jeszcze przysługuje odprawa? O odprawie pieniężnej możemy mówić także w przypadku zwolnień grupowych. Tak jak wyżej, dotyczy to przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej dwudziestu pracowników. Ważne też, żeby przyczyny zwolnienia były niezależne od pracowników. Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca zwalnia co najmniej 10 pracowników w ciągu trzydziestu dni. Jeśli sytuacja ma miejsce w zakładzie, w któym pracuje między 100 a 300 osób, o zwolnieniu grupowym możemy mówić, jeśli zwolnione zostanie minimum 10% załogi. W przypadku większych zakładów, zwolnienie grupowe występuje w przypadku zwolnienia co najmniej 30% osób.


Przeczytaj również: Czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy?


Kiedy odprawa nie przysługuje?

Oczywiście na odprawę nie mogą liczyć pracownicy, którzy zostali zwolnieni z pracy z powodu niedopełnienia obowiązków lub jeśli ich umowa o pracę się skończyła i nie została przedłużona.

Czy odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy przysługuje zwolnionym ze względu na epidemię?

Zwolnienie spowodowane negatywymi dla firmy skutkami zagrożenia epidemiologicznego jest czynnikiem niezależnym od pracownika. W takim przypadku odprawa będzie przysługiwać w przypadku zwolnienia indywidualnego, jeśli spełnione zostaną pozostałe warunki. Nie inaczej sytuacja wyglądać będzie przy zwolnieniach grupowych.


Przeczytaj również: Czy pracodawca może zwolnić pracownika w związku z koronawirusem?


Ile wynosi odprawa?

Kwota jaką otrzyma zwolniony pracownik zależy od jego staży pracy u danego pracodawcy. Jeśli jest to okres krótszy niż dwa lata, odprawa równa się wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Od dwóch do ośmiu lat – odprawa wynosi tyle samo co dwumiesięczne wynagrodzenie. Odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikom, których staż pracy w danej firmie przekracza 8 lat.


Tagi
Czytaj więcej