Aktualność Porady

Klauzula o ochronie danych osobowych

Wiosną zeszłego roku wiele podmiotów ogarnęła panika związana z wejściem w życie rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych. Przepisy obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Jaki wpływ ma RODO na Twoje CV?

RODO

Regulacja, która weszła w życie 25 maja 2018 roku, ma na celu przede wszystkim ujednolicenie przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo, jej zadaniem jest ułatwić przepływ danych pomiędzy państwami zrzeszonymi w UE. Naruszenia i nieprzestrzeganie wytycznych mogą skutkować karami nakładanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

O jakie dane możesz być proszony?

Ustawodawca w artykule 22(1) kodeksu pracy wymienia dane, o których podanie pracodawca może prosić osobę ubiegającą się o pracę. Wśród tych danych są imiona i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail albo numer telefonu. Dodatkowo pracodawca może zażądać podania informacji o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy. Podanie tych informacji przez kandydata jest jednak dobrowolne.


Przeczytaj również: Jak napisać pierwsze CV?


Przetwarzanie danych osobowych

Wprowadzone rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla pracodawców, ponieważ niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji bez przetwarzania danych kandydatów. Podmiot rekrutujący musi poinformować osobę aplikującą jak długo jego dane będą przetwarzane i uzyskać jej zgodę w tym przedmiocie. Pracownik musi dowiedzieć się także kto będzie administratorem jego danych, gdzie znajduje się jego siedziba i w jakim celu dane będą przetwarzane. Należy pamiętać, że zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym momencie cofnięta.


Przeczytaj również: Twoje CV. Na co musisz zwrócić uwagę przy jego aktualizacji?


Treść klauzuli RODO

Dotychczasowa treść klauzuli o danych osobowych uległa zmianie – przed wejściem w życie RODO brzmiała ona tak:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Od maja 2018 roku zapis ten powinien wyglądać tak:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Jeśli chcemy zostawić sobie możliwość aplikowania także na inne stanowisko w danej firmie możemy dodać zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji.


Tagi
Czytaj więcej