Aktualność

Kobiety i mężczyźni w pracy

Raport Eurostatu pokazuje, że życie zawodowe kobiet i mężczyzn w Europie ciągle się różni. Rozbieżności dotyczą zarówno samego zatrudnienia, jak i pensji.

Raport Eurostatu wskazał, że przeciętny współczynnik zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej w 2016 r. wyniósł 72% dla mężczyzn i 61% dla kobiet. Kobiety „górują” nad mężczyznami w kwestii pracy w niepełnym wymiarze. Porównanie stawek godzinowych we wszystkich grupach pokazało, że kobiety i mężczyźni ciągle nie zarabiają tyle samo.

Stanowiska kierownicze domeną mężczyzn

W Unii Europejskiej stanowiska kierownicze zajmują przede wszystkim mężczyźni. Odsetek ten wynosi aż 67% dla mężczyzn i 33% dla kobiet. W Polsce średnia ta jest nieco wyższa – kobiety na stanowiskach kierowniczych stanowią 41%.

Współczynnik zatrudnienia zależny od ilości dzieci

Jak wykazały dane, współczynnik zatrudnienia zmienia się w zależności od ilości dzieci w gospodarstwie domowym. Dla kobiet i mężczyzn bez potomstwa wyniósł kolejno 65% i 73%. W rodzinach z jednym dzieckiem zatrudnionych było 71% kobiet i 85% mężczyzn. Przy dwójce dzieci pracowało 70% kobiet i 89% mężczyzn, a w rodzinach z trójką lub większą ilością pociech, współczynnik spadł do 55% wśród kobiet oraz do 84% wśród mężczyzn.

Kobiety na pół etatu

W 2016 r. 32% kobiet pracowało na część etatu. Mężczyźni stanowili zaledwie 9 proc. Wynik ten pokazuje, że konieczność rozdzielenia życia zawodowego i rodzinnego ciąży przede wszystkim na kobietach. Najmniej kobiet, zatrudnionych na niepełny etat, to mieszkanki Bułgarii. Na drugim miejscu znalazła się Polska z wynikiem 10% (w porównaniu do 4% mężczyzn). Najwięcej kobiet w niepełnym wymiarze pracowało w Holandii (77%), Austrii (47%) oraz Niemczech (46%).

Nierówne płace

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy różnią się także wysokością zarobków. Pensje tych pierwszych były średnio o 16,3% niższe niż mężczyzn we wszystkich grupach zawodów według klasyfikacji zawodów i specjalności. Największa dysproporcja w zarobkach występuje wśród pracowników, zajmujących stanowiska kierownicze. Najmniejsze różnice odnotowano w grupach o najniższych pensjach: pracowników usług, sprzedawców i personelu administracyjnego.

 

Źródło: Pulshr.pl


Tagi
Czytaj więcej