Aktualność

Końcówka roku na rynku pracy jak sprzed pandemii?

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące zatrudnienia i płac w Polsce. Czy tempo wzrostu przedsiębiorstw się utrzyma?

Czy otwieranie gospodarki oznacza wzrost zatrudnienia?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw. Według dostępnych danych, w czerwcu 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. w stosunku do zeszłego roku i wyniosło 6359 tysięcy etatów. W stosunku do stanu sprzed pandemii, nadal jest ono niższe – różnica wynosi prawie 87 tysięcy etatów.

Według PKO BP, jeśli dalsze otwieranie gospodarki zbiegnie się ze zdejmowaniem restrykcji sanitarnych, możemy pod koniec roku spodziewać się powrotu do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii.


Przeczytaj również: Nie wiesz, co robić w życiu? Nie załamuj się!


Tempo wzrostu pensji pozostanie wysokie

W danych opublikowanych przez GUS, w stosunku do zeszłego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8 proc. i wyniosło 5802,42 zł brutto. Tempo wzrostu funduszu płac utrzymało się na poziomie 13 proc i według specjalistów z PKO BP, pozostanie na podobnym poziomie. To przyspieszenie jest najwyższe od lutego 2019 roku. W komentarzu PKO BP możemy przeczytać także, że wpływ na rozwój sytuacji ma coraz lepsza sytuacja materialna konsumentów oraz zmniejszenie strachu związanego z pandemią.


Tagi
Czytaj więcej