Porady Pracodawcy

Zwolnienie lekarskie a kontrola pracodawcy

Pracodawca jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Poznaj zasady, na których taka kontrola może się odbyć.

Podstawa prawna

Uprawnienia w przedmiocie możliwej kontroli pracownika reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 1999 roku. Przepisy odnoszą się do zwolnień lekarskich wystawianych z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny. Szczegółowe zasady kontroli określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1999 roku.


Przeczytaj również: Elektroniczne zwolnienia lekarskie już obowiązują


Uprawnienia pracodawcy

Artykuł 92 kodeksu pracy określa podmiot upoważniony do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników tzw. L4. Według przepisów każdy pracodawca ma do tego prawo, co wynika przede wszystkim z faktu, że wypłaca on z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby.

Możliwość kontroli przysługuje pracodawcy także w przypadku pracowników, którym wypłaca się zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych pracowników, występuje on o przeprowadzenie kontroli do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto przeprowadza kontrolę?

Nie ma przeciwwskazań żeby pracodawca przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich sam. Nie musi jednak tego robić, może zlecić takie działanie innej osobie – na przykład innemu pracownikowi. Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna znać przepisy określające jej zasady, a także regulacje o ochronie danych osobowych. Pracodawca powinien wystawić pracownikowi przeprowadzającemu kontrolę imienne upoważnienie do tego typu działań. Takie upoważnienie jest ważne z legitymacją pracowniczą albo innym dokumentem tożsamości w nim uwzględnionym.

Kontrolę może przeprowadzić podmiot zewnętrzny, który także działa na podstawie wystawionego upoważnienia. Ważne jest jednak by pracodawca zadbał o ochronę danych osobowych pracownika.


Przeczytaj również: Urlop wypoczynkowy – co musisz wiedzieć?


Termin kontroli

Kontrola powinna być przeprowadzana w miarę potrzeby – może być nasilona w okresach, w których liczba pracowników na zwolnieniach lekarskich wzrasta. Pracodawca nie musi ustalać z góry terminów takich kontroli.

Co jest sprawdzane?

Podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich ustala się czy w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje innej pracy zarobkowej lub czy nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Jeżeli zwolnienie zostało wystawione z powodu sprawowania opieki nad osobą chorą należy ustalić czy poza pracownikiem na zwolnieniu nie ma innych osób wśród domowników, które mogłyby tę opiekę sprawować.

Źródło: infor.pl


Tagi
Czytaj więcej