Aktualność Miasto

Korzystasz z komunikacji? Jutro ważne spotkanie!

Masz uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej i indywidualnej, w tym pieszej i rowerowej? Chcesz, by mieszkańcy regionu mogli podróżować sprawniej i wygodniej? Urząd Miasta Nowa Sól już jutro zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące ustalenia Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej do 2030 i 2040 roku.

Spotkanie konsultacyjne – gdzie i kiedy?

Spotkanie dotyczyć ma planowanych działań w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej, w tym pieszej i rowerowej. Odbędzie się już w środę 26 kwietnia, o godz. 17:00, w Nowosolskim Domu Kultury, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49. Organizatorem spotkania jest Urząd Miejski w Nowej Soli.

Każdego dnia setki osób przemieszczają się w obrębie miasta i gmin ościennych, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, czy miejsc usług, rekreacji i kultury. Chcesz mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa, redukcji zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii? A może po prostu chciałbyś mieć swój udział w zwiększeniu wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów w regionie? Bo możesz mieć wpływ na Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i wziąć udział w spotkaniu.

Plan dotyczy Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, w skład którego wchodzą gminy:

  • Zielona Góra,
  • Nowa Sól – Miasto,
  • Sulechów,
  • Czerwieńsk,
  • Nowogród Bobrzański,
  • Otyń,
  • Świdnica,
  • Zabór.

Plan mobilności skupia się na potrzebach człowieka nie tylko w zakresie odpowiedniej infrastruktury dla poruszania się po mieście, ale również na jakości codziennego życia, bezpieczeństwie czy dostępności do usług i miejsc wypoczynku. To, co wyróżnia Plan Mobilności, to zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy od samego początku – od określenia problemów i barier po prace nad konkretnymi rozwiaząniami. Proces tworzenia Planu obejmuje spotkania i warsztaty przybliżajace mieszkańcom m.in. idee zrównoważonej mobilności.

 

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ZNOF

Źródło informacji i grafika: Oficjalny serwis miejski w Nowej Soli  

Plan spotkania

W planie spotkania omówienie wyników badań ankietowych na temat mobilności, w których udział wzięło kilka tysięcy mieszkańców oraz podsumowanie „Diagnozy stanu istniejącego i sytuacji mobilnościowej PZMM dla ZNOF” (SZCZEGÓŁY TUTAJ). Celem spotkania jest wypracowanie kierunków i zakresu działań. Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu ma być bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w strefie, czyli krótszy czas podróży, wyższy poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie.


Przeczytaj również: Kto czeka na twoje CV w firmach Nowej Pracy?


WIĘCEJ O PROJEKCIE:

Celem Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) jest rozwiązanie problemów transportowych na obszarze poprzez wypracowanie długoterminowej strategii przez przedstawicieli samorządów i mieszkańców. Realizacja działań zapisanych w Planie ma zapewnić mieszkańcom wygodny dostęp do celów podróży i usług, poprawić bezpieczeństwo, zredukować zanieczyszczenie powietrza i hałasu oraz emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii, a także zwiększyć wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów.

Planowanie mobilności odbywa się w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W ich ustalaniu bierze się także pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe.

Plan dotyczy np. zakresu i częstotliwości kursowania autobusów regionalnych i lokalnych oraz  możliwych sposobów poprawiania ich dostępności. To także ustalenie wytyczne w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich oraz niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości. Plan ma także na celu integrację różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych, na całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycje związane z szeroko pojmowaną mobilnością.


Tagi
Czytaj więcej