Aktualność Porady

Likwidacja stanowiska pracy. Co musisz wiedzieć?

Jakie obowiązki względem pracownika ma pracodawca przy likwidacji stanowiska w firmie? Sprawdź najważniejsze kwestie.

Likwidacja stanowiska pracy

O likwidacji mówimy wtedy, gdy w miejsce danego stanowiska pracy nie powstaje nowe, o takiej samej strukturze. Obowiązki zwalnianej osoby, której stanowisko jest likwidowane nie mogą być przekazane innemu pracownikowi. Gdyby nastąpiła sytuacja, w której tworzone jest nowe stanowisko o takiej samej lub podobnej strukturze, mamy do czynienia z pozornością likwidacji stanowiska. Zmniejszenie liczby etatów w przedsiębiorstwie wiąże się z pewnymi prawami przysługującymi pracownikowi.

Likwidacja stanowiska pracy różni się od redukcji etatów! Przy redukcji etatów na konkretnym stanowisku zostaje przynajmniej jeden pracownik. Likwidacja to sytuacja, w której ze stanowiska zostają zwolnieni wszyscy obejmujący je pracownicy. Pracodawca nie może zatrudnić na te miejsca żadnych nowych pracowników.


Przeczytaj również: Umowa o dzieło i umowa zlecenie. Czym się różnią?


Likwidacja stanowiska a wypowiedzenie

Likwidacja stanowisk pracy najczęściej wiążę się ze zmianą struktury firmy. Jako pracownik, powinieneś otrzymać informację o przyczynie wypowiedzenia najpóźniej w dniu jego wręczenia. Przyczyna wypowiedzenia powinna być ujęta na piśmie w sposób zrozumiały dla pracownika i być zgodna z prawdą. Jeśli masz podejrzenie, że likwidacja jest pozorna, możesz wnieść sprawę do sądu pracy. Jeśli okaże się, że masz rację sąd przyzna Ci wypłatę odszkodowania lub nakaże pracodawcy przywrócenie Cię do pracy.


Przeczytaj również: Jak poradzić sobie z utratą pracy?


Czy pracownikom przysługuje odprawa?

Firma, w której likwiduje się stanowisko, musi zatrudniać przynajmniej 20 osób, a w ciągu 30 dni wypowiedzenia umowy o pracę otrzymało przynajmniej:

  • 10 pracowników, w firmie zatrudniającej nie więcej niż 100 pracowników;
  • 10% załogi, w firmie zatrudniającej od 100 do 300 pracowników;
  • 30% załogi, gdy w firmie pracuje co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Odprawa należy się również pracownikowi indywidualnemu, jeśli otrzymał wypowiedzenie z winy pracodawcy. Odprawa zależna jest od stażu pracy pracownik i nie może być wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • Jednomiesięczna pensja – gdy pracownik był zatrudniony mniej niż 2 lata.
  • Dwumiesięczna pensja – gdy pracownik pracował nie dłużej niż do 8 lat.
  • Trzymiesięczna pensja – gdy pracował dłużej niż 8 lat.

Świadczenie przedemerytalne w sytuacji likwidacji stanowiska pracy

Pracownicy, którzy otrzymali wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska mają prawo do świadczenia przedemerytalnego. Muszą jednak spełnić kilka warunków.

  • Musi mieć ukończone 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn).
  • Udowodnić okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat dla kobiet lub 35 lat dla mężczyzn.
  • Udowodnić fakt zatrudnienia lub pozostania w stosunku służbowym u pracodawcy przez co najmniej sześć miesięcy.

Szukasz pracy w Nowej Soli? Sprawdź oferty od Alumetal, MAZEL, NORD Napędy i JOST Polska → 

 

 


Tagi
Czytaj więcej