Porady

Mama wraca do pracy – poznaj swoje prawa

Urlop macierzyński dobiega końca, maluch rośnie zdrowo, chcesz więc wrócić do pracy – to zrozumiałe. Młoda Mamo, pamiętaj, że okres ochronny przysługuje Ci nie tylko bezpośrednio po narodzinach dziecka, ale również po ponownym podjęciu aktywności zawodowej. Poznaj swoje najważniejsze prawa:

  1. Masz prawdo do powrotu na równorzędne stanowisko pracy, na tych samych warunkach finansowych. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca musi zapewnić stanowisko równorzędne lub inne, które odpowiada Twoim predyspozycjom.
  2. Jeśli karmisz dziecko piersią, masz prawdo do przerw, które są wliczane w godziny pracy. Dla jednego malucha są to dwie 30-minutowe przerwy, w przypadku większej liczby dzieci przysługują Ci dwie przerwy po 45 minut każda. Na Twój wniosek przerwy mogą zostać połączone lub pracodawca może zobowiązać się do skrócenia godzin pracy.
  3. Pracodawca ma obowiązek udzielenia Ci zwolnienia w wymiarze dwóch dni w skali roku dla celów związanych z wychowywaniem dziecka (na przykład wizyty szczepienne).
  4. Jeśli opiekujesz się maluchem, który nie ukończył 4. roku życia, nie możesz pracować w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz być delegowana poza stałe miejsce pracy.
  5. Niektóre przepisy Kodeksu Pracy pozwalają Ci (jak i ojcu dziecka) tak ustalić grafik pracy, aby synchronizować go z potrzebami malucha. Możliwe jest stosowanie ruchomego czasu pracy. W ten sposób możesz zadecydować, o której godzinie stawisz się w firmie – ważne jest, abyś zmieściła się w wyznaczonym przedziale czasowym ustalonym przez pracodawcę.

Po więcej szczegółów zajrzyj do Kodeksu Pracy


Tagi
Czytaj więcej