Aktualność Porady

Nagroda jubileuszowa – komu przysługuje?

Jubileuszówka to miły akcent na drodze zawodowej każdego pracownika. Komu przysługuje ta nagroda i kiedy się ją przyznaje?

Jubileuszówka czyli nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę pracownikom za przepracowanie wielu lat w jednym zawodzie lub w jednym zakładzie pracy. Jest to wyraz uznania i przyjmuje formę finansową. Jubileuszówka nie jest jednak określona przez kodeks pracy, a zależy od pracodawcy i zasad przyjętych w firmie. W niektórych przypadkach wypłatę nagrody jubileuszowej regulują przepisy dotyczące konkretnych grup zawodowych.


Przeczytaj również: Zatrudniamy w Nowej Soli!


Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

W przypadku prywatnych przedsiębiorstw, zasady wypłacania jubileuszówki określa najczęściej regulamin zakładu pracy. Wysokość i zasady przyznawania nagrody jubileuszowej w budżetówce regulują ustawy o poszczególnych grupach zawodowych. Świadczenie przysługuje:

 • nauczycielom,
 • pracownikom służby cywilnej,
 • pracownikom ochrony zdrowia,
 • pracownikom samorządowym,
 • górnikom,
 • osobom zatrudnionym w urzędach skarbowych,
 • pracownikom związanym z instytucjami kulturalnymi,
 • bibliotekarzom,
 • pracownikom pocztowym.

Wysokość nagrody jubileuszowej

W prywatnych przedsiębiorstwach wysokość świadczenia jubileuszowego zależy o możliwości firmy i ustalonych zasad. W budżetówce świadczenie wynosi:

 • 75% miesięcznej pensji – nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy,
 • 100% miesięcznych zarobków – nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy,
 • 150% wynagrodzenia wypłacanego co miesiąc – nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy,
 • 200% miesięcznych zarobków – nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy,
 • 250% miesięcznej pensji – nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy (300% w przypadku pracowników służby cywilnej).

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Nowej Soli →  


Zasady wypłacania

Do stażu pracy liczy się wszystkie okresy zatrudnienia, które zostały zakończone. Do stażu pracy zalicza się też czas otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, przebywania na urlopie wychowawczym czy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa o charakterze rolnym lub pracy w nim. Co do zasady nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona od razu po tym, jak pracownik nabędzie do niej prawo.


Tagi
Czytaj więcej