Nowavent – Obowiązek informacyjny dla celów rekrutacji

Nowavent

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie prowadzenia niniejszego procesu rekrutacji jest Nowavent Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, przy ul. Motoryzacyjnej 2.

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Administratora Twoich danych osobowych będą one przetwarzane w celu związanym z rekrutacją. Masz prawo do dostępu do danych, prawa żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1]), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. ze szczególnymi przepisami prawa), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy i nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom (odbiorcom danych). Masz prawo do dostępu do danych, prawa żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani, a także do przenoszenia danych.
Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu do Administratora na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czytaj więcej