Aktualność

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Co się zmieniło?

1 czerwca nastąpiły zmiany w stawkach zasiłków dla bezrobotnych. Ile otrzymają teraz bezrobotni i na jakich zasadach?

Zasiłek dla bezrobotnych — komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które jest przyznawane osobom rejestrującym się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Istnieją określone warunki, które bezrobotny musi spełnić, by otrzymywać pieniądze. Ważnym czynnikiem jest ciągłość zatrudnienia przed zwolnieniem z pracy. Urząd pracy podczas weryfikacji sprawdza historię zatrudnienia osoby rejestrującej się z ostatnich 18 miesięcy.

Kiedy zasiłek zostanie przyznany?

 • Kiedy osoba rejestrująca się udokumentuje pracę (w ciągu tych 18 miesięcy) łącznie przez okres co najmniej 365 dni.
 • Za zatrudnienie osoba powinna otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Do wspomnianych 365 dni wliczają się także okres urlopu wychowawczego i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (o ile podstawę wymiaru zasiłku stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę).


Przeczytaj również: Zarządzanie czasem w pracy. Przydatne wskazówki


Zasiłek dla bezrobotnych — stawki

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy bezrobotnego i dzieli się na trzy stawki – 80%, 100% i 120%. Od 1 czerwca 2022 roku zmieniły się stawki zasiłku i wynoszą one:

 • 80% (mniej niż 5 lat stażu pracy)
  • W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 043,30 zł brutto (949,40 zł netto)
  • W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 819,30 zł brutto (745,56 zł netto)
 • 100% (od 5 lat do 20 lat stażu pracy)
  • W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 304,10 zł brutto (1 186,73 zł netto)
  • W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 024,10 zł brutto (931,93 zł netto)
 • 120% (co najmniej 20 lat stażu pracy)
  • W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 565,00 zł brutto (1 424,15 zł netto)
   W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 229,00 zł brutto (1 118,39 zł netto)

Przeczytaj również: Umowa o dzieło i umowa zlecenie. Czym się różnią?


Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Obowiązują dwa okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Pierwszy z nich wynosi 180 dni i dotyczy osoby, która zarejestrowała się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
 • Drugi okres wynosi 365 dni i przysługuje osobie bezrobotnej, która zarejestrowała się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Przy ustalaniu okresu przysługiwania składek brane pod uwagę są też inne czynniki. Zasiłek na 365 dni przysługuje także:

 • osobie bezrobotnej, która rejestrując się w urzędzie pracy ma powyżej 50. roku życia oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
 • osobie bezrobotnej, która rejestrując się w urzędzie pracy ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę rejestrującą się w urzędzie pracy;
 • osobie bezrobotnej, która rejestrując się w urzędzie pracy samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Przeczytaj również: Likwidacja stanowiska pracy. Co musisz wiedzieć?


Straciłeś pracę? Sprawdź aktualne oferty w nowosolskiej strefie przemysłowej → 


Tagi
Czytaj więcej