Aktualność

O ile wzrosną emerytury w 2021 roku?

Na Polaków w 2021 roku czeka kolejna waloryzacja emerytur i rent. Jakiej podwyżki mogą spodziewać się polscy seniorzy?

Waloryzacja

Świadczenia emerytalne i rentalne co roku podlegają waloryzacji, czyli pomnożeniu otrzymywanej kwoty i podstawy jej wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Kwota świadczenia w wyniku waloryzacji nie może zostać obniżona. Za waloryzację uważa się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Emerytury i renty podlegają waloryzacji od 1 marca.


Przeczytaj również: Plany pracodawców na 2021


O ile wzrosną emerytury w 2021 roku?

W grudniu rząd informował, że wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 103,84%. Emeryci i renciści otrzymujący najniższe świadczenia, będą mogli liczyć na podwyżkę w wysokości 50 zł brutto. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie znany jednak dopiero na początku lutego. Już teraz jednak, oszacowano możliwy wzrost emerytur i rent. Według prognoz, waloryzacja ma być wyższa niż początkowo zakładał rząd – nawet do 4,6%.

Jeśli prognozy sprawdzą się, minimalna emerytura wynosić będzie 1250 zł. Większy wzrost będzie można zanotować w innch świadczeniach:

– świadczenie przedemerytalne – dziś 1210,99 zł – wzrośnie o 50,37 zł;

– średnia renta – 1968 zł – wzrośnie o 81,86 zł;

– średnia emerytura – 2472 zł – wzrośnie o 101,35 zł;

– średnia renta rodzinna – 2214 zł – wzrośnie o 92,10 zł;

– średnia emerytura pomostowa – 3084 zł – wzrośnie o 128,29 zł;

– przeciętne świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – 2385 zł – wzrośnie o 99,21 zł,

– dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie (229,91 zł) wzrośnie o 9,56 zł;

– dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (344,87 zł) wzrośnie o 14,44 zł;

– dodatek dla sierot zupełnych (432,12 zł) wzrośnie o 17,96 zł;

– dodatek kombatancki (229,91 zł) wzrośnie o 9,56 zł.

Podane kwoty są kwotami brutto.


Przeczytaj również: Rynek pracy w 2021 roku. Trendy i przewidywania


Trzynastki i czternastki

Czy tak jak w poprzednich latach, na emerytów czeka wypłata trzynastej emerytury? Rząd zapowiedział, że zostanie ona wypłacona w maju 2021 roku. Każdy emeryt i rencista niezależnie od wysokości swojego świadczenia otrzyma dodatek w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w 2021 roku. Prawdopodobnie będzie to 1250 zł brutto.

Na czternastkę będą mogły liczyć osoby, których świadczenie nie przekracza 120% wysokości średniej emerytury. Oznacza to, że na wypłatę dodatkowego świadcznie mogą liczyć osoby, które nie będą pobierać więcej niż 2900 zł brutto. Czternastka planowna jest na listopad 2021 roku.

Źródło: Waloryzacja emerytur i rent w 2021 r. Czy na wszystko wystarczy pieniędzy?, L.Kostrzewski, wyborcza.bizz


Tagi
Czytaj więcej