Obowiązek informacyjny dla celów rekrutacji

Zgodnie z wymogiem ustanowionym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO„), niniejszym informujemy, iż:

 1. Współadministratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji są:

  • AB Foods Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Przemysłowa 2, 67-100 Nowa Sól, KRS nr 0000269832;
  • Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól,  NIP: 5492040001, REGON: 357081298;
  • JOST Polska Sp. Z o.o., ul. Motoryzacyjna 6, 67-100 Nowa Sól, NIP 8971734588;
  • Mazel S.A., ul. Piaskowa 2A, 65-209 Zielona Góra z siedzibą w Nowej Soli, ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9290094421;
  • NORD NAPĘDY Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Inżynierska 4, 67-100 Nowa Sól.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną usunięte. W przypadku udzielenia zgody na możliwość udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pana/Pani dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane przez okres dwóch lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, po czym zostaną one usunięte.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszelkie podmioty wspierające nas w procesie rekrutacji, oraz osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Czytaj więcej

Szukasz pracy? Pozwól nam znaleźć ją dla Ciebie!

Prześlij nam swoje CV, a my wyselekcjonujemy dla Ciebie pasujące oferty.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, włączając w to mój wizerunek, przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076, jako administratora danych osobowych. Udzielam zgody dobrowolnie. Wiem także, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.