Porady

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Przez Polskę wciąż przetaczają się fale nieznośnych upałów. Jakie obowiązki wobec pracowników ma pracodawca?

Szkodliwy wpływ upałów

Nie jest tajemnicą, że podczas gorących dni nasza wydajność spada, a stan psychofizyczny ulega znacznemu pogorszeniu. Nie mamy siły pracować, jesteśmy senni i brakuje nam energii. Wysoka temperatura jest niebezpieczna szczególnie dla pracowników na stanowiskach technicznych, którzy pracują przy nagrzewających się maszynach. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i zmniejszenie uciążliwych skutków pogody.


Przeczytaj również: Urlop wypoczynkowy – co musisz wiedzieć


Obowiązki pracodawcy

  • zapewnienie zimnych napojów

Przepisy jasno ustanawiają obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnianie im warunków odpowiadających zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas letnich upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom  dostęp do zimnych napojów. Dotyczy to sytuacji, w których temperatura podczas pracy na otwartej przestrzeni ze względu na panujące warunki atmosferyczne przekracza 25 stopni Celsjusza. To samo dotyczy temperatury przekraczającej 28 stopni w biurze czy na hali produkcyjnej. Napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości która powinna zaspokoić potrzeby pracowników.

  • zapewnienie bieżącej wody

Bieżąca woda powinna być zapewniona przez pracodawcę pracownikom wykonującym prace brudzące na otwartej powierzchni w wysokiej temperaturze. Woda do celów higienicznych powinna być dostarczona przynajmniej w ilości 90 litrów dziennie.

  • obniżenie temperatury

W miarę swoich możliwości pracodawca powinien poprawić komfort pracy podczas upałów obniżając temperaturę panującą na stanowisku pracy. Może to czynić poprzez montaż klimatyzacji, zakup wentylatorów czy odpowiednio zaciemnione rolety.


Przeczytaj również: Prawa rodziców w pracy


Szczególna ochrona młodocianych

Pracownicy młodociani nie mogą być zatrudniani do prac w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza jest większa niż 65%.


Tagi
Czytaj więcej