Porady

Ochrona przedemerytalna – komu przysługuje?

Polskie prawo pracy przewiduje ochronę pracowników z konkretnej grupy wiekowej. Jak wygląda ochrona przedemerytalna i kogo dotyczy?

Komu przysługuje ochrona przedemerytalna?

Kodeks pracy jasno określa, czym jest i kogo dotyczy ochrona przedemerytalna:

Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Celem tego przepisu jest zapewnienie pracownikowi ochrony przed zwolnieniem w wieku, który utrudniałby mu znalezienie pracy w wieku przedemerytalnym. Pracownik ma zatem zapewnioną pracę do momentu, w którym uzyska uprawnienia do przejścia na emeryturę. Przed zwolnieniem chronione są zatem kobiety, które ukończyły 56 rok życia oraz mężczyźni w wieku 61 lat.


Przeczytaj również: Szczepienia w zakładach pracy. Na jakich zasadach?


Wcześniejsza emerytura

Wiekiem emerytalnym, co do zasady, jest 60 i 65 rok życia (w zależności od płci). Ochrona przedemerytalna dotyczy właśnie takiej sytuacji. W przypadku określonych grup zawodowych, możliwe jest jednak przejście na wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to na przykład górników, policjantów, rolników, czy hutników. Ważny jednak jest przepracowany czas pracy w szczególnych warunkach. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dotyczy  kobiet do osiągnięcia przez nie 55 lat, jeśli przepracowały w szczególnym charakterze minimum 15 lat, i dla mężczyzn do osiągnięcia przez nich 60 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz osiągnięcia wieku przedemerytalnego, istotna jest jeszcze podstawa, na jakiej osoby są zatrudnione. Ochrona przedemerytalna dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Nie jest istotny jednak wymiar etatu, ale konieczna jest umowa na czas nieokreślony.

Ochrona przedemerytalna – prawa i obowiązki pracodawcy

Osobom, które chronione są na podstawie art. 39 kodeksu pracy nie można zmieniać warunków finansowych zatrudnienia. Pracodawca nie może więc obniżyć pracownikowi pensji, chyba że w zakładzie zmieniono układ zbiorowy.

Dobrze jest także pamiętać, że okres ochrony przedemerytalnej zaczyna się w dniu, w którym osiągany jest wymagany wiek. Pracodawca może zatem wypowiedzieć umowę pracownikowi nawet dzień przed osiągnięciem ochrony, nawet jeśli okres wypowiedzenia trwa już po osiągnięciu wieku przedemerytalnego. Liczy się data wypowiedzenia umowy.

Wyjątki ochrony przedemerytalnej

Artykuł 39 kodeksu pracy nie chroni jednak zawsze. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika objętego ochroną, jeśli ten dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków. Będziemy mieli wtedy do czynienia ze zwolnieniem dyscyplinarnym, przed którym prawo nie zabezpiecza. Możliwość zwolnienia pracownika przedemerytalnego istnieje także wtedy, kiedy pobiera on jednocześnie wcześniejszą emeryturę i wynagrodzenie za pracę.

Wyjątkiem od tej sytuacji jest również likwidacja zakładu pracy lub ogłoszenie jego upadłości. W takim przypadku jednak, pracownik może ubiegać się o świadczenia przedemerytalne.

 


Tagi
Czytaj więcej