Mechatronik

Grupa Alumetal - jeden z największych w Europie Centralnej producentów aluminiowych stopów odlewniczych zatrudni w Alumetal Poland sp. z o.o., Zakład Nowa Sól pracownika na stanowisku Mechatronik.

Miejsce pracy: Nowa Sól, woj. lubuskie, Polska

Zakład produkcyjny w Nowej Soli, wchodzący w skład Grupy Alumetal jest jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących wtórne aluminiowe stopy odlewnicze. Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jest też największym zakładem w Grupie pod względem zdolności produkcyjnych.

W związku z dynamicznym rozwojem oraz realizacją kolejnej inwestycji w Zakładzie poszukujemy kandydatów na nowotworzone stanowisko mechatronika.

OBOWIĄZKI:

 • wykonywanie prac montażowych nowej linii do przerobu złomu;
 • diagnozowanie i naprawa usterek mechanicznych i elektrycznych na linii do przerobu złomu;
 • wykonywanie przeglądów i remontów zgodnie z planem remontów;
 • konserwacje maszyn i urządzeń do przerobu złomu aluminiowego, urządzeń sortujących oraz taśmociągów transportujących złom;
 • usuwanie bieżących awarii;
 • przekazanie maszyn do eksploatacji po wykonaniu bieżących napraw;
 • proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu mechaniki i automatyki;
 • udział w modernizacjach parku maszynowego;
 • współpraca z serwisami zewnętrznymi.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe kierunkowe;
 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym;
 • uprawnienia SEP do 1KV lub bez ograniczeń napięciowych;
 • umiejętność czytania schematów i planów elektrycznych;
 • dobra znajomość rysunku technicznego;
 • znajomość zagadnień z zakresu automatyki przemysłowej;
 • mile widziana znajomość zagadnień hydrauliki siłowej i pneumatyki;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • wynagrodzenie 5 800 – 6 400 PLN brutto (4 000 – 4 500 PLN netto);
 • coroczne podwyżki wynagrodzeń, premie dodatkowe;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej LUXMED (z możliwością rozszerzenia pakietu na członków rodziny);
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. pieniężne świadczenia świąteczne, dofinansowanie wypoczynku pracowników „wczasy pod gruszą”, dofinansowanie wypoczynku dzieci, dofinansowanie do karty sportowej MEDICOVER SPORT, zapomogi dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej);
 • program poleceń pracowniczych;
 • grupowe ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy;
 • pomoc doświadczonego zespołu w okresie wdrożenia do pracy;
 • niezbędne narzędzia do pracy oraz odzież roboczą.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie”

Administratorem danych osobowych jest :
Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136;
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól lub e-mail: info.rodoatalumetal.pl.
Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
b)   Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
– przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
– przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
c)   Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
d)   Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
e)   Dane  mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
f)    Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
g)   Dane   osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.


Szukasz pracy?
Znajdziemy ją dla Ciebie!

Wyślij CV

Kontakt z Alumetal

Agnieszka Ożóg

Specjalista ds. kadrowo-płacowych / Dział Personalny

Telefon: +48 (68) 47 82 302

E-mail: kadry.nowasol@alumetal.pl

Tagi
Czytaj więcej

Spodobała Ci się oferta pracy? Aplikuj do Alumetal!

Skorzystaj z formularza aplikacyjnego i znajdź pracę w Nowej Soli.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

 

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.