Inżynier Procesu

Grupa Alumetal - jeden z europejskich liderów, prężnie rozwijający się i nowoczesny producent aluminiowych stopów odlewniczych poszukuje pracownika na stanowisko Inżynier Procesu.

Grupa Alumetal – jeden z europejskich liderów, prężnie rozwijający się i nowoczesny producent aluminiowych stopów odlewniczych poszukuje pracownika na stanowisko:

INŻYNIER PROCESU

Miejsce pracy: woj. lubuskie, Nowa Sól

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal.

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • rozwijanie i wdrażanie nowych rozwiązań, technologii do procesów operacyjnych (produkcyjnego i logistycznego);
 • ciągłe usprawnianie procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zwiększanie wydajności poprzez pomiary czasów operacji na poszczególnych stanowiskach, wprowadzanie modyfikacji technicznych i usprawnień;
 • identyfikowanie i analizowanie bieżących problemów występujących w obszarach operacyjnych;
 • stałe doskonalenie procesów w obszarach: jakości, produktywności, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów oraz szkolenie pracowników;
 • inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do redukcji kosztów i poprawy ergonomii;
 • monitorowanie wskaźników mających wpływ na efektywności procesów;
 • opracowywanie Diagramów Przepływu, udział w tworzeniu Planów Kontroli oraz nadzór i modyfikowanie dokumentacji inżynieryjnej (PFD, PFMEA, PCP, instrukcje pracy);
 • identyfikowanie przyczyn źródłowych problemów występujących w procesach operacyjnych oraz proponowanie działań korygujących;
 • stosowanie narzędzi „Lean Manufacturing” we wszystkich aspektach procesów operacyjnych;
 • proponowanie optymalizacji pracy maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • współtworzenie dokumentacji technologicznej dotyczącej procesów operacyjnych;
 • uczestniczenie w próbach technologicznych;
 • pomoc w procesie przygotowywania audytów technologicznych dla klientów;gromadzenie danych służących do opracowania dokumentacji, analizy wykonalności procesów oraz kalkulacji kosztów;
 • analizowanie podstawowych wskaźników produkcyjnych tj. efektywność, jakość i koszt.

Od osoby ubiegającej się o w/w stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego;
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, w firmie produkcyjnej preferowana branża motoryzacyjna;
 • znajomości zagadnień i procedur związanych z organizacją i planowaniem produkcji, zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych, cyklem produkcyjnym;
  znajomości języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację;
 • umiejętności posługiwania się narzędziami typu AutoCad oraz pakietem MS Office –
  w szczególności Excel;
 • umiejętności współpracy w zespole;
 • chęci do podejmowania wyzwań;
 • odpowiedzialności za powierzone zadania oraz dobrej organizacji pracy;
 • kreatywności oraz konsekwencji we wdrażaniu inicjatyw i rozwiązywaniu problemów;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • wiedzy z zakresu mechaniki, pneumatyki, elektroniki;
 • znajomości podstawowych wymagań wynikających z norm jakościowych ISO, IATF.

Proponujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na kreowanie i realizację zadań;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej;
 • pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal Poland sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również, iż jestem świadomy, że mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie”

Administratorem danych osobowych jest :
Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136;
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.
Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
b)   Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
– przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
– przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
c)   Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
d)   Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
e)   Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
f)    Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
g)   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.


Szukasz pracy?
Znajdziemy ją dla Ciebie!

Wyślij CV

Kontakt z Alumetal

Agnieszka Ożóg

Specjalista ds. kadrowo-płacowych / Dział Personalny

Telefon: +48 (68) 47 82 302

E-mail: kadry.nowasol@alumetal.pl

Tagi
Czytaj więcej

Szukasz pracy? Pozwól nam znaleźć ją dla Ciebie!

Prześlij nam swoje CV, a my wyselekcjonujemy dla Ciebie pasujące oferty.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, włączając w to mój wizerunek, przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076, jako administratora danych osobowych. Udzielam zgody dobrowolnie. Wiem także, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.