Kierownik Utrzymania Ruchu

Grupa Alumetal – jeden z europejskich liderów, prężnie rozwijający się i nowoczesny producent aluminiowych stopów odlewniczych poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK UTRZYMANIA RUCHU W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU

Miejsce pracy: woj. lubuskie, Nowa Sól

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • nadzór nad kilkuosobowym zespołem mechaników i elektryków;
 • udział w projektach związanych z rozbudową instalacji przemysłowych i udoskonalaniem maszyn produkcyjnych;
 • zapewnienie ciągłości pracy maszyn, linii i innych urządzeń produkcyjnych;
 • nadzór nad ogólnym stanem technicznym oraz właściwą eksploatacją maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych;
 • nadzór nad procesem napraw, remontów oraz przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • analiza przyczyn awarii oraz wprowadzanie działań prewencyjnych;
 • wdrażanie przedsięwzięć modernizacyjno-remontowych mających na celu poprawę jakości, zwiększenie wydajności produkcji oraz minimalizację kosztów;
 • nadzór nad kosztami i wykonaniem planowanego budżetu remontowego;
 • koordynowanie prac firm zewnętrznych;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;
 • koordynowanie zamówień części i podzespołów;
 • przeprowadzanie kontroli stanu technicznego maszyn, urządzeń, narzędzi oraz przestrzegania przez pracowników dyscypliny technologicznej i pracy, wymogów bhp, ppoż.;
 • zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków firmy oraz pozostałych urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu firmy.

 

Od osoby ubiegającej się o w/w stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego, elektrycznego, energetycznego lub mechanicznego;
 • min. 2 lata doświadczenia na pokrewnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • doświadczenia w zakresie dozoru, umiejętności zarządzania zespołem ludzi;
 • uprawnień energetycznych, gazowych;
 • doświadczenia we współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie inwestycji i modernizacji urządzeń;
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;
 • znajomości budowy maszyn;
 • znajomości wymogów prawnych dotyczących dokumentacji i bezpieczeństwa maszyn;
 • zdolności interpersonalnych, komunikatywności;
 • dyspozycyjności, zaangażowania i odpowiedzialności;
 • dobrej organizacji pracy;
 • umiejętności obsługi komputera i pakietu biurowego;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Proponujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na realizację powierzonych zadań;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej;
 • pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

CV prosimy dostarczyć na adres e-mail:

kadry.nowasol@alumetal.pl

Administratorem danych osobowych jest :
Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136;
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.
Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
b)   Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
– przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
– przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
c)   Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
d)   Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
e)   Dane  mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
f)    Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
g)   Dane   osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.


Szukasz pracy?
Znajdziemy ją dla Ciebie!

Wyślij CV

Kontakt z Alumetal

Agnieszka Ożóg

Specjalista ds. kadrowo-płacowych / Dział Personalny

Telefon: +48 (68) 47 82 302

E-mail: kadry.nowasol@alumetal.pl

Tagi
Czytaj więcej

Szukasz pracy? Pozwól nam znaleźć ją dla Ciebie!

Prześlij nam swoje CV, a my wyselekcjonujemy dla Ciebie pasujące oferty.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, włączając w to mój wizerunek, przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076, jako administratora danych osobowych. Udzielam zgody dobrowolnie. Wiem także, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.