Młodszy Specjalista ds. Technicznych

Grupa Alumetal - jeden z największych w Europie Centralnej producentów aluminiowych stopów odlewniczych zatrudni pracownika na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. Technicznych.

Atutem firmy Alumetal są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w jej sukcesie, a do tego do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal.

Zakres obowiązków:

Dział Operacyjny zapozna Cię z procesem technologicznym, będziesz brał udział w analizach i opracowaniach projektów oszczędnościowo – modernizacyjnych w obszarach produkcyjnych. Będziesz uczestniczył w tworzeniu dokumentacji eksploatacyjnej i remontowej, instrukcji oraz raportów.

Weźmiesz udział w innych bieżących projektach, zapoznasz się z codzienną pracą jaką wykonuje dział operacyjny, a realizacja poniższego zakresu obowiązków pozwoli Ci zdobyć praktyczne doświadczenie:

 • aktywny udział w nadzorze przy realizacji przeglądów i napraw maszyn oraz urządzeń;
 • analizowanie problemów, reagowanie na zakłócenia procesu w zakresie ustawień maszyn i urządzeń;
 • wspieranie procesów operacyjnych i utrzymania ruchu w rozwiązywaniu problemów technicznych;
 • identyfikowanie obszarów do poprawy, rekomendowanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań;
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń w obszarze operacyjnym;
 • współpraca z innymi zespołami w celu zachowania płynności procesów operacyjnych;
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących usterek;
 • tworzenie dokumentacji technologicznej, instrukcji stanowiskowych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników;
 • udział w projektach inwestycyjnych i rozwoju parku maszynowego;
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Wymagania:

 • absolwent studiów (preferowane kierunki: Automatyka/Energetyka/Mechanika/Robotyka/Budowa maszyn);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • podstawowa znajomość: AutoCad, programowania sterowników;
 • umiejętności analitycznego myślenia, szybkiego uczenia się, odpowiedzialność, dokładność i zaangażowanie;
 • łatwość nawiązywania kontaktów oraz jesteś otwarty na budowanie relacji interpersonalnych i współpracy zespołowej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie pieniężne świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą);
 • bezpłatny kurs języka angielskiego;
 • grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach;
 • atmosfera pracy oparta na szacunku współpracy oraz otwartości na różnorodności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal SA. oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal SA. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie”
Administratorem danych osobowych jest:

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól lub e-mail: info.rodoatalumetal.pl.
Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.

a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.

b) Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
– przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
– przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.

c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.

d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.

e) Dane  mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.


Szukasz pracy?
Znajdziemy ją dla Ciebie!

Wyślij CV

Kontakt z Alumetal

Agnieszka Ożóg

Specjalista ds. kadrowo-płacowych / Dział Personalny

Telefon: +48 (68) 47 82 302

E-mail: kadry.nowasol@alumetal.pl

Tagi
Czytaj więcej

Spodobała Ci się oferta pracy? Aplikuj do Alumetal!

Skorzystaj z formularza aplikacyjnego i znajdź pracę w Nowej Soli.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

 

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.