Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Grupa Alumetal - jeden z największych w Europie Centralnej producentów aluminiowych stopów odlewniczych zatrudni w Alumetal Poland sp. z o.o., Zakład Nowa Sól pracownika na stanowisku Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

OBOWIĄZKI:

 • zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z polityki bezpieczeństwa pracy i środowiska;
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz wynikających z norm 18001 i 45001;
 • kontrola warunków pracy, składanie wniosków i aktywne uczestnictwo w celu podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska;
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i instrukcji BHP oraz procedur systemowych 18001 i 45001;
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, koordynowanie działań poprawiających stan bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP: instruktaż ogólny, szkolenia prewencyjne, powypadkowe;
 • organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników;
 • codzienne raportowanie stanu bezpieczeństwa oraz w zakresie ochrony środowiska;
 • nadzorowaniem bieżących spraw dotyczących ochrony środowiska oraz współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie Ochrony Środowiska;
 • realizowanie polityki środowiskowej oraz bezpieczeństwa pracy na terenie firmy;
 • ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w dziale BHP w firmie produkcyjnej;
 • znajomość Systemów Zarządzania OHSAS 18001 i 45001;
 • bardzo dobra znajomość przepisów BHP i ochrony środowiska;
 • znajomość środowiska BDO w celu prowadzenia ewidencji odpadów;
 • samodzielność i własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • znajomość pakietu MS Windows Office

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej LUXMED;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do karty sportowej, pieniężne świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą);
 • bezpłatny kurs języka angielskiego;
 • grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie”

Administratorem danych osobowych jest :
Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136;
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.
Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.

a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
b)   Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
– przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
– przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
c)   Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
d)   Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
e)   Dane  mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
f)    Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
g)   Dane   osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.


Szukasz pracy?
Znajdziemy ją dla Ciebie!

Wyślij CV

Kontakt z Alumetal

Agnieszka Ożóg

Specjalista ds. kadrowo-płacowych / Dział Personalny

Telefon: +48 (68) 47 82 302

E-mail: kadry.nowasol@alumetal.pl

Tagi
Czytaj więcej

Szukasz pracy? Pozwól nam znaleźć ją dla Ciebie!

Prześlij nam swoje CV, a my wyselekcjonujemy dla Ciebie pasujące oferty.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, włączając w to mój wizerunek, przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076, jako administratora danych osobowych. Udzielam zgody dobrowolnie. Wiem także, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.