Specjalista ds. ochrony środowiska

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani pracownicy ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal.

Obowiązki:

 • stały nadzór nad realizowaniem polityki środowiskowej w zakładach Grupy Alumetal,
 • przeprowadzanie audytów oraz raportowanie w zakresie ochrony środowiska w Grupie;
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań prawa w zakresie ochrony środowiska oraz wynikających z norm ISO 14001;
 • kontrola warunków pracy w zakresie ochrony środowiska oraz składanie wniosków i aktywne uczestnictwo w celu podnoszenia standardów w tym zakresie;
 • inicjowanie, proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych;
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i instrukcji oraz procedur systemowych ISO 14001;
 • nadzór nad prowadzeniem obowiązkowych pomiarów środowiskowych zgodnie z wydanymi Pozwoleniami Zintegrowanymi (PZ) w zakładach produkcyjnych Grupy;
 • nadzór nad spełnianiem wymagań PZ oraz wymagań określonych w procedurach;
 • znajomość konkluzji BAT;
 • współpraca z poszczególnymi działami, firmami zewnętrznymi oraz urzędami i instytucjami w zakresie wprowadzania ewentualnych zmian w wydanych PZ;
 • obsługa systemu Bazy Danych Odpadowych (BDO);
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony środowiska;
 • nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznych procedur z zakresu ochrony środowiska;
 • nadzór nad bieżącymi sprawami dotyczącymi ochrony środowiska oraz współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska;
 • ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • ścisła współpraca z Działem Rozwoju w zakresie nowo powstających inwestycji i projektów;
 • współpraca z pozostałymi pracownikami działu BHP i Ochrony Środowiska w zakładach Grupy w Polsce i na Węgrzech.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie ochrony środowiska;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej w dziale ochrony środowiska lub doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska;
 • znajomość Systemu Zarządzania ISO 14001;
 • bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie środowiska w tym ustawy o odpadach;
 • znajomość środowiska BDO;
 • samodzielność i własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność organizacji pracy, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie BHP, jednak nie jest to warunek konieczny.

Oferujemy:

 • zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • możliwość wprowadzania własnych inicjatyw i standardów w Grupie;
 • wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę w dziale;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pakiet socjalny (m.in. pieniężne świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą);
 • bezpłatny kurs języka angielskiego;
 • grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal SA. oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal SA. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy, iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie”
Administratorem danych osobowych jest:

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298;
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.
Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.

a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
b) Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
– przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
– przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
e) Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.


Szukasz pracy?
Znajdziemy ją dla Ciebie!

Wyślij CV

Kontakt z Alumetal

Agnieszka Ożóg

Specjalista ds. kadrowo-płacowych / Dział Personalny

Telefon: +48 (68) 47 82 302

E-mail: kadry.nowasol@alumetal.pl

Tagi
Czytaj więcej

Spodobała Ci się oferta pracy? Aplikuj do Alumetal!

Skorzystaj z formularza aplikacyjnego i znajdź pracę w Nowej Soli.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

 

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.