Porady

Okres próbny – wszystko co musisz wiedzieć

Często zanim pracodawca podpisze z nami umowę na czas określony, zaprasza nas na okres próbny. Jakie prawa ma pracownik na umowie o pracę na okres próbny?

Ile może trwać okres próbny?

Ustawodawca określa czas trwania umowy o pracę na okres próbny w artykule 25 kodeksu pracy. Zgodnie z paragrafem drugim, okres próbny można zawrzeć na nie dłużej niż 3 miesiące. Głównym celem zawiązania takiej umowy jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i przygotowanie go do wykonywania określonej pracy.

Czy mogę odbyć okres próbny kilkukrotnie u tego samego pracodawcy?

Taka możliwość pojawia się wyłącznie w dwóch przypadkach. Według art. 25 § 3 kodeksu pracy pozwala na kilkukrotne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracodawcą jeśli pracownik będzie zatrudniony w ceku wykonywania innego rodzaju pracy albo jeśli pracownik ma zostać zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, ale upłynęły minimum 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.


Przeczytaj również: Jakie umiejętności warto zawrzeć w CV?


Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?

Tę kwestię reguluje artykuł 34 kodeksu pracy. Wypowiedzenie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Długość okresu wypowiedzenia nie jest jednak stała i zależy od czasu trwania okresu próbnego. Stronom umowy przysługują 3 dni robocze, jeśli okres próbny trwa nie więcej niż 2 tygodnie; 1 tydzień, jeżeli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie,  jeśli okres próbny trwa 3 miesiące.

Czy za okres próbny przysługuje wynagrodzenie?

Co prawda kodeks pracy nie reguluje tej kwestii bezpośrednio przy przepisach o umowie o pracę na okres próbny, ale art. 13 KP jasno stanowi, że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Musi otrzymać pensję – niezależnie od rodzaju zatrudnienia.


Przeczytaj również: Obowiązki pracodawcy podczas upałów


Co po okresie próbnym?

Po okresie próbnym pracodawca podejmuje decyzję o tym czy zatrudnić danego pracownika. Bierze on pod uwagę sprawdzane podczas okresu próbnego kwalifikacje. Pracodawca może zaproponować pracownikowi umowę o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.


Tagi
Czytaj więcej