Porady

Pandemia: maleje aktywność kobiet na rynku pracy

Pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek pracy na wielu płaszczyznach. Jak pokazuje raport McKinsey&Company, do listy wyzwań dołączyło kolejne - niższa aktywność zawodowa kobiet, które rozważają zmniejszenie wymiaru pracy lub zmianę stanowiska na mniej wymagające.

Kobiety na rynku pracy

Już przed pandemią zawodowa aktywność Polek była niższa w porównaniu do mężczyzn. Stanowią one 45% zatrudnionych, chociaż kobiety to prawie 52% populacji i 66% absolwentów wyższych uczelni. Według ekspertów, gdyby aktywność kobiet na rynku pracy w Polsce wzrosła, w ciągu 9 lat polska gospodarka mogłaby zyskać 9% PKB. To równowartość 300 mld zł.

Tymczasem Polki poważnie rozważają dalsze ograniczanie udziału w rynku pracy. Według ankiety przeprowadzonej przez McKinsey & Company, aż 40% kobiet rozważa ograniczenie wymiaru czasu pracy, przejście na połowę etatu, zmianę pracy na mniej wymagającą albo całkowitą rezygnację z zatrudnienia. Odsetek ten jest nawet wyższy wśród matek dzieci do 10. roku życia (54%). Podobną decyzję rozważa jedynie 25% mężczyzn, co pokazuje, że negatywne skutki pandemii dotknęły przede wszystkim kobiety.

Co gospodarka traci razem z kobietami?

Dlaczego obecność kobiet na rynku pracy jest tak istotna? Eksperci wskazują na kilka przyczyn. Przede wszystkim wraz z niższą aktywnością Polek ograniczona staje się dostępność puli talentów, co zagraża nie tylko rynkowi pracy, ale i całej gospodarce. Pogłębia się także problem niedoboru pracowników – w tej chwili w Polsce brakuje ich ok. 125 tys., a jeżeli gospodarka wróci do tempa wzrostu sprzed pandemii, to liczba ta może się zwiększyć aż do 455 tys. do 2030 roku.

Specjaliści McKinsey & Company zwracają uwagę na niedobór kobiet szczególnie na najwyższym szczeblu zatrudnienia. Z badań firmy wynika, że większy udział kobiet wśród kadry zarządzającej jest skorelowany z lepszymi wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Firmy, które wprowadzają zasady równości płci i dbają o różnorodność płciową pracowników, mają aż o 26% większe szanse na ponadprzeciętne zyski w porównaniu z tymi, które nie mają kobiet w zarządach.

Zwalczanie nierówności na rynku pracy

W raporcie „Win-Win. How empowering women can benefit Central and Eastern Europe” McKinsey & Company wskazuje, że sposobem na większe zaangażowanie kobiet w polską gospodarkę jest zwalczanie nierówności płci na rynku pracy. Do tego celu konieczne jest wdrożenie kompleksowego planu identyfikowania źródeł tego problemu, inwestycje w programy szkoleniowe oraz systemy wsparcia, działania na rzecz większej dostępności elastycznych form pracy. Jak pokazuje badanie, przyczyną niższego udziału kobiet na wyższych stanowiskach nie są ich niższe ambicje. 57% kobiet liczy na awans w pracy tak samo jak 56% mężczyzn. Natomiast aż 28% ankietowanych Polek uważa, że to płeć utrudnia im uzyskanie podwyżki lub awansu, a 27% ma trudności w rozwijaniu kariery zawodowej wynikające z problemu utrzymania balansu między życiem zawodowym a domem.

Dlatego eksperci wskazują też na inne elementy, które są istotne z punktu widzenia angażowania kobiet na rynku pracy. Należą do nich: zwiększenie równowagi między pracą a życiem prywatnym – zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Pozytywne skutki może mieć także ulepszenie urlopów rodzicielskich oraz zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi.

Źródło: Biznes.interia.pl


Tagi
Czytaj więcej